ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Najbliższe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem odbędzie się w formie on line z wykorzystaniem aplikacji SKYPE  w dniu 09 września 2020 r. o godz. 17.30.

W programie Prezydium zapowiedziano m. in. sprawy: dostosowania regulaminów SITPChem do nowego Statutu Stowarzyszenia; projekt nowego prawa energetycznego; informacja prezesa w sprawie działań związanych ze wznowienim wydawania czasopisma CHEMIK ; budżet na 2020 rok – weryfikacje i prognoza związana z uwzględnieniem bieżącej sytuacji w Stowarzyszeniu; nowe zadania dla Biura Zarządu oraz dla Dyrektora ds. Komunikacji i PR.

Rozważane mają być także sprawy związane z przeglądem odznaczeń w SITPChem i NOT . Kol. Józef Kozieł przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu przekaże owe informacje w sprawie Kongresu ETCC2020.

Kol. Stanisław Oczkowicz przedstawi stan spraw związanych z nowymi 10. kwalifikacjami zgłoszonymi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz omówi sprawy związane z potencjalnie nowym projektem realizowanym wspólnie z firmą EPRD Kielce (projekt BIOBEC – budowa centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju gospodarki – program finansowany ze środków programu Horyzont 2020 ).

Prezes Jerzy Klimczak przedstawi informację dotyczącą Konferencji Międzyzjazdowej SITPChem.

Jak podczas każdego posiedzenia. Prezydium i Zarządu SITPChem dyskutowane będą sprawy związane z nowymi sposobami zwiększenia zainteresowania Stowarzyszeniem przez młodych ludzi, potencjalnie nowych członków Stowarzyszenia.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.