ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kol. Hanna Józefiak – Jubileusz 90-lecia

Kol. Hanna Józefiak – Jubileusz 90-lecia

18 sierpnia 2020 roku kol. Hanna Józefiak obchodziła 90. urodziny. Gratulacje i najlepsze życzenia – zdrowia i słońca!
Mgr inż. Hanna Józefiak jest członkiem SITPChem od 1957 roku! Zawodowo była związana od 1955 roku z Bydgoskimi Zakładami Przemysłu Gumowego „Stomil”, gdzie kolejno pełniła funkcje technologa, kierownika działu techniczno-produkcyjnego i przez blisko 20 lat funkcję głównego specjalisty do spraw inwestycji. W Stowarzyszeniu była niezwykle aktywna; swój czas i energię poświęcała na działalność społeczną na terenie bydgoskiego „Stomilu” oraz od 1962 roku w Zarządzie Oddziału SITPChem w Bydgoszczy; była też członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem, a w latach 1984-1987 jej przewodniczącą. Zawsze sumienna, energiczna, kompetentna i bardzo pracowita.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana Odznakami SITPChem i NOT oraz medalami państwowymi.
W liście skierowanym do Szanownej Jubilatki, Prezes ZG SITPChem napisał m.in. „Serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu 90-lecia. Ze wszystkich serc członków naszego Stowarzyszenia płyną do Pani życzenia zdrowia i uśmiechu. Dziękujemy za wszystkie lata Pani pracy na rzecz polskiej chemii i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Pani aktywność zawodowa i społeczna, Pani zaangażowanie, mądrość i życzliwość złożyły się na siłę i miejsce SITPChem w chemii i przemyśle chemicznym w Polsce. Dziękujemy również za to, że możemy dzisiaj czerpać z Pani doświadczenia i pracy”.
Kol. Hanna Józefiak jest Członkiem Honorowym SITPChem.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.