ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kierunki rozwoju stowarzyszeń naukowo-technicznych w dobie pandemii COVID-19 – wywiad na łamach Forum Polskiej Gospodarki

Kierunki rozwoju stowarzyszeń naukowo-technicznych w dobie pandemii COVID-19 – wywiad na łamach Forum Polskiej Gospodarki

Dr Adam Baryłka, wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych udzielił na łamach Forum Polskiej Gospodarki wywiadu na temat kierunków rozwoju stowarzyszeń naukowo-technicznych w dobie pandemii COVID-19. Treść rozmowy jest dostępna pod linkiem: https://psribs.pl/kierunki-rozwoju-stowarzyszen-n-t-w-dobie-pandemii-covid-19/

M in. na pytanie o to, jak poradziły sobie stowarzyszenia naukowo-techniczne w dobie pandemii, dr A. Baryłka odpowiada, że choć wszyscy znaleźliśmy się nagle w sytuacji nieznanej, niepewnej i stresującej, a wiele zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych, to konieczność przerwania działań i utrata ciągłości świadczonych usług zmusiły stowarzyszenia do większej mobilizacji oraz dały czas do zastanowienia się nad kierunkami przyszłej działalności. Uważam, że zdaliśmy egzamin z pracy w warunkach pandemii. Staraliśmy się wzmocnić wewnętrzną organizację i znaleźliśmy rozwiązania na działalność zewnętrzną, ale także udowodniliśmy, że potrafimy wspierać się wzajemnie.

Dalej wyraża opinię, że konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań, na przykład takich, które przede wszystkim zmobilizują młodych ludzi do działalności w Naczelnej Organizacji Technicznej. Moim zdaniem jest to jeden z warunków nieprzerwanego trwania NOT-u.
Myśląc o perspektywie , dr Baryłka zastanawia się nad możliwością stworzenia naszej własnej NOT-owskiej szkoły inżynierskiej – zaczynając od poziomu technikum po studia wyższe. Wspólnie z wiceprezesem FSNT-NOT panem Michałem Szotą stara się podjąć próbę powołania do życia takiej szkoły. Mamy tak wielu wspaniałych naukowców i praktyków w zakresie multidyscyplinarnej inżynierii – dlaczego tego nie wykorzystać?

Kolejnym wspólnym pomysłem – deklaruje – zgodnym z założeniami statutowymi NOT-u, bazującym na zaangażowaniu potencjału materialnego oraz zasobów kadrowych Federacji, może być organizacja centrów integracji w zakresie współpracy młodzież-nauka-przemysł-doświadczeni inżynierowie.

Zapytany o to, czy działalność edukacyjna na szerszą skalę może być dźwignią do rozwoju i ratunkiem przed kryzysem dla Federacji w dobie pandemii, dr Baryłka odpowiada, że dziś młodzi garną się do nauki i do podnoszenia swoich kwalifikacji. Jeśli stworzymy im do tego warunki – chętnie będą zasilać nasze federacyjne szeregi.
Zachęcamy do lektury całego wywiadu i dyskusji.

(inf. Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, 13.08.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.