ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Ochrona przed Korozją nr 8/2020

Miesięcznik Ochrona przed Korozją nr 8/2020

Polecamy lekturę sierpniowego wydania miesięcznika „Ochrona przed Korozją”.

W tekście Od redakcji, dr inż. Wojciech Sokólski w artykule pt. „COVID-19… a ochrona przed korozją wodociągów, ciepłociągów i gazociągów” pisze m. in.: W sposób oczywisty pozyskiwanie wody zimnej jej rozprowadzanie do celów technicznych i bytowych ludności znajduje się na pierwszym miejscu planu działania służb miejskich – i to nie od dzisiaj, a od starożytności. Czy wyobrażamy sobie dzisiaj sytuację, w której wraz z ogłoszeniem ograniczeń w komunikowaniu się i obowiązkowym pozostaniu w miejscu zamieszkania przestają w miastach funkcjonować wodociągi? Tak, to te rury, których nie widać, zakopane gdzieś w ziemi, różne: żeliwne, stalowe i z tworzyw sztucznych…
Albo brak wody ciepłej, gazu czy prądu? Tak, to też takie rury i kable zakopane w ziemi…
Powyższe refleksje prowadzą do wniosku, że podziemna infrastruktura rurociągów w miastach, odpowiedzialna za zapewnienie ciągłych dostaw wody, ciepła i energii, skutecznie wykorzystuje współcześnie zaprojektowane i użytkowane systemy przeciwkorozyjne, w dużej mierze dzięki nowoczesnym systemom sterowania i nadzoru.

Ponadto w wydaniu miesięcznika Ochrona przed Korozją nr 8/2020:
Artykuły naukowe:
Analysis of the impact of burnishing on the steel sleeves technological quality in a corrosive environment / Analiza wpływu technologii nagniatania tulei stalowych na jakość technologiczną w środowisku korozyjnym — T. Dyl, B. Koczurkiewicz, J. B.
Effect of triethanolamine on steel corrosion in solution simulating pore liquid in carbonated concrete / Wpływ trietanoloaminy na korozję stali w roztworze symulującym ciecz porową w betonie skarbonatyzowanym — J. Kuziak

W dziale Ochrona przed Korozją w praktyce
Zaskakujące skutki oddziaływań obcych elektrycznych pól przepływowych w ziemi / The surprising effects of external electric flow fields in the ground — M. Fiedorowicz
Rola elektrod symulujących w ocenie skuteczności ochrony katodowej obiektów złożonych na przykładzie podziemnej infrastruktury tłoczni gazu / The role of simulating electrodes in assessment of the effectiveness of cathodic protection of complex objects on the example of underground gas pump infrastructure — R. Ciupek
Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali – przegląd zastosowań / The role of zinc in steel corrosion protection – application overview — W. Sokólski

 (więcej https://www.sigma-not.pl/publikacja-127437-covid-19…-a-ochrona-przed-korozja-wodociag%C3%B3w,-ciep%C5%82ociag%C3%B3w-i-gazociag%C3%B3w
-ochrona-przed-korozja-2020-8.html
)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.