ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko o Przemyśle 4.0

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko o Przemyśle 4.0

W artykule pt. „Filozofia kształtowania procesów produkcyjnych”, Przegląd Techniczny nr 14-15/2020, Pani Profesor, członek władz SITPChem, pisze, że w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, zmiany, które zachodziły dotąd w różnych obszarach życia i gospodarki stają się szybkie, a ich skala jest niemożliwa do przewidzenia. Przemysł 4.0 wymusza zmiany technologiczne, informatyczne i organizacyjne wywołane intensywną automatyzacją procesów oraz dogłębną cyfrową transformacją przemysłu. Oznacza unifikację świata rzeczywistego maszyn ze światem wirtualnym internetu i technologii informacyjnych, obejmując wszystkie etapy związane z produktem: od złożenia zamówienia do usług poprodukcyjnych. Integracja systemów produkcyjnych, wskutek usieciowienia, oddziałuje niemalże natychmiast na realizację procesu i to właśnie jest głównym elementem wygenerowania czwartej rewolucji przemysłowej – przekonuje Pani Profesor

W podsumowaniu Autorka stwierdza, że zmiany, które zachodziły kolejno w różnych obszarach życia i gospodarki w poprzednich wiekach, były powolne. Obecnie, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, stają się szybkie, a ich skala jest niemożliwa do przewidzenia. Dawniej uważano, że co pięć lat na nowe zmienia się ok. 30% umiejętności potrzebnych w wykonywanej pracy. Aktualnie zmiany takie zachodzą znacznie szybciej i firmy są zmuszone do dokonywania zmian w sposobach pracy oraz ustawicznego uczenia pracowników.
Każdej rewolucji przemysłowej towarzyszyły zawsze takie same potrzeby i oczekiwania, aby móc działać szybciej, wydajniej oraz przy mniejszych nakładach sił i środków. Podstawowym wymogiem dokonania czwartej rewolucji przemysłowej w fabryce jest automatyczna akwizycja danych procesu produkcyjnego.

W Europie większość przedsiębiorstw znajduje się w obszarze rewolucji 3.0, co oznacza, że przedsiębiorstwa są w pełni zautomatyzowane. Badania dotyczące możliwości dokonania czwartej rewolucji przemysłowej zostały także przeprowadzone w polskich fabrykach. Stwierdzono, że 76% fabryk jest częściowo zautomatyzowanych, a 15% w pełni zautomatyzowanych. Należy jednak podkreślić, że 6% polskich firm biorących udział w badaniach, opowiedziało się zdecydowanie za wejściem w obszar działalności Przemysłu 4.0. Wykształciła się m.in. opinia, że istnieje możliwość skutecznej rywalizacji z naszymi sąsiadami.(…)

Jednakże należy podkreślić, że Przemysł 4.0 nie tylko koncentruje się na efektach procesów wytwórczych, ale także skupia się na nowych sposobach pracy i roli pracowników. Ponadto filozofia Przemysłu 4.0 zapewnia rozwój procesów w pełni oparty na wiedzy. Zmierza się ku temu, aby komputery bardziej trafnie niż człowiek umiały analizować fakty i przewidywać skutek oddziaływań, tj. przyszłość produkcji. Rozwój wiedzy i analiza celów producentów prowadzą do wniosku, że w przyszłości powstanie wiele zawodów, które obecnie nie istnieją. Żyjemy w świecie ulegającym ciągłym zmianom. Nie ma wątpliwości, że obecna wiedza i umiejętności w przyszłości stracą na znaczeniu, bo będzie potrzebna inna wiedza.
W rozwoju procesów przemysłowych niezbędny jest udział inżynierów różnych specjalności. Niezbędny jest ich wzajemny bezpośredni kontakt zawodowy, by można było prowadzić dyskusje dotyczące realizacji projektów i modyfikacji procesów produkcyjnych.(…)

(http://przeglad-techniczny.pl/artykuly?id=2510)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.