ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak w Kapitule Konkursu o nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak w Kapitule Konkursu o nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

Sekretarz Kapituły nagrody im. prof. Jana Czochralskiego, Piotr Błyskun z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Pełnomocnika Rektora PW ds. Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego, profesora Tadeusza Kulika, przekazał informację o powołaniu prezesa Jerzego Klimczaka – do Kapituły Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego.
Prezes SITPChem podziękował za wyróżnienie i propozycję przyjął.

(Inf. SITPChem, 25.05.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.