ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org) odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w tematyce: wszystkich rodzajów farb i lakierów, materiałów budowlanych oraz klejów.

Ten prestiżowy kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich, teraz po raz pierwszy w Polsce.

W trakcie 3-dniowego kongresu ETCC2020 prowadzone będą:

Rejestracja do udziału w ETCC2020 na stronie: www.etcc2020.org/en/registration

Możliwość promowania instytucji i firm w postaci Sponsorowania Kongresu.
www.etcc2020.org/en/congress/sponsorship

Wystawa. Instytucje, firmy mogą skorzystać z okazji prezentowania swoich osiągnieć naukowych, technicznych, produktów, materiałów, urządzeń, usług itp. poprzez wybranie stoiska na wystawie towarzyszącej kongresowi. www.etcc2020.org/en/congress/exhibition

Wstępny program ETCC2020 dostępny jest na stronie: www.etcc2020.org/en/congress/congress-program

Zostanie on uszczegółowiony przez Komitety Naukowe Kongresu. Referaty plenarne i kluczowe wygłoszą specjaliści przedstawieni na:
www.etcc2020.org/en/congress/speakers

Komitety Naukowe zaakceptowały ponad 130 abstraktów referatów i 70 posterów z wielu krajów z całego świata.

Tematyka referatów i posterów obejmuje w szczególności:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych
 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów
 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności
 • Postęp w technologii oraz produkcji
 • Urządzenia i instalacje produkcyjne
 • Metody i urządzenia do aplikacji
 • Badania i rozwój, systemy jakościowe
 • Własności i trwałość produktów
 • Materiały do ochrony antykorozyjnej
 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Inne związane z tematyką kongresu

PUBLIKACJE wystąpień będą publikowane w czasopismach fachowych, szczegóły w:
www.etcc2020.org/en/congress/publication-in-journals

Federacja FATIPEC przyznaje nagrody po 1000 Euro za wyróżnione referaty w kategoriach:

 • najlepszy referat kongresu
 • najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)
 • najlepszy referat o tematyce ekologicznej.
 • inne wyróżnienia przyznawane przez organizatorów.

Organizatorzy Kongresu ETCC2020:

 • SITPChem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
 • Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com) z siedzibą w Paryżu

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/etcc2020

Wydarzenia towarzyszące, szczegóły:
www.etcc2020.org/en/congress/social-events

Bliższe szczegóły na stronie kongresu: www.etcc2020.org

W przypadku pytań proszę o kontakt, e-mail:

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.