ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informacja o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemii

Informacja o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemii

18 lutego br. odbyło się w Warszawie inauguracyjne spotkanie w/w Rady. Na spotkaniu przedstawiono aktualnych członków Rady, a Dyrektor Departamentu Wojciech Paluch z Ministerstwa Rozwoju wręczył pierwsze 12 nominacji. Jerzy Majchrzak został powołany do Rady jako reprezentant SITPChem. Przewodniczącą Rady została wybrana jednomyślnie Pani Profesor Krystyna Czaja z Uniwersytetu Opolskiego. Następnie omówiono działalność dotychczasowych sześciu rad sektorowych innych branż i zasygnalizowano powstanie kolejnych jedenastu. Wstępnie przedyskutowano Ramowy Program Działań Rady na lata 2020-2021 wraz z Planem Pracy Rady na rok 2020. Omówiono utworzenie trzech Grup Roboczych w zakresie kompetencji i kwalifikacji, komunikacji oraz legislacji i konsultacji. Animatorem działań Rady jest kol. Przemysław Wojdyła ze Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. Adres mailowy: biuro@zielonachemia.eu strona www.radasektorowa-chemia.pl

(inf. SITPChem, 25.02.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.