ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Bionanopark w Łodzi – Członkiem Instytucjonalnym SITPChem

Bionanopark w Łodzi – Członkiem Instytucjonalnym SITPChem

Członkowie Prezydium ZG SITPChem jednogłośnie przyjęli Bionanopark w Łodzi jako członka Instytucjonalnego SITPChem. Bionanopark jest parkiem naukowo-technologicznym z atrakcyjną ofertą badawczą, inwestycyjną i inkubacyjną – skierowaną do firm i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii. Bionanopark w Łodzi oferuje laboratoria, inkubatory, tereny inwestycyjne oraz centra konferencyjne. Laboratoria Bionanoparku posiadają certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami DPL – Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Spółka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015-10 i ISO 13485:2016-04. Zakres Systemu Zarządzania Jakością kompleksowo obejmuje wszystkie działania podejmowane w Bionanoparku, tj: świadczenie usług dla firm i klientów indywidulanych w zakresie: wspierania rozwoju innowacyjnych technologii oraz prowadzenia badań laboratoryjnych: biologicznych, strukturalnych i modelowania procesów, a także projektowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż indywidualnych implantów do rekonstrukcji kości czaszki i twarzoczaszki wykonywanych na zamówienie. Dodatkowo Laboratorium Autentykacji Produktów, jako jedyne w Polsce, posiada akredytację PCA obejmującą analizy win (Certyfikat Akredytacji Nr AB 1686).

( Inf. SITPChem oraz www.bionanopark.pl, 25.02.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.