ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Projekt strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) – finalizacja

Projekt strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) – finalizacja

Projekt strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) (pierwszy przetarg) był realizowany przez SITPChem w okresie lipiec 2019 – wrzesień 2019;  w szczególności zrealizowano w tym czasie trzy ważne spotkania konsultacyjne w Tarnowie, w Gliwicach i w Warszawie.

SITPChem uczestniczył w przetargu dotyczącym „Projektu strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)”, jako podwykonawca kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Projekt jest istotny dla rozwoju przemysłu chemicznego w skali kraju, ponieważ sektor chemiczny jest pod względem zatrudnienia trzecią gałęzią gospodarki na polskim rynku. Dlatego właściwe określenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego poprawi możliwości funkcjonowania na rynku nie tylko przedsiębiorców, ale także osób, które poszukują lub będą poszukiwały możliwości rozwoju w tym sektorze.

Projekt składał się z kilku etapów, m.in. analizy kompetencji w sektorze przemysłu chemicznego, przygotowanie projektu SRK Chem, a następnie szerokich konsultacji branżowych materiału i wprowadzenia oczekiwanych zapisów. W trakcie realizacji kolejnej fazy projektu (etap II i III), w okresie od 26 lipca do 14 sierpnia 2019 r. zostały przeprowadzone trzy spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli różnych branż z sektora chemicznego, reprezentujących zarówno MŚP, jak i duże podmioty i instytucje naukowe.

Odbywały się one w Tarnowie – 30.07.2019;  w Gliwicach – 06.08.2019 oraz w Warszawie 12.08.2019.

W trakcie seminariów przeprowadzone zostały konsultacje z przedstawicielami dominujących i kluczowych podmiotów oraz najważniejszych grup interesariuszy sektora przemysłu chemicznego; konsultacje dotyczyły przede wszystkim adekwatności wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów SRK Chem.

Każde seminarium zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części prezentowano założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji oraz wstępny projekt SRK Chem. Druga część poświęcona była dyskusjom dotyczącym adekwatności wyznaczników sektorowych i charakterystyk poziomów SRK Chem, a także użyteczności i zgodności SRK Chem z oczekiwaniami interesariuszy sektora. Z każdego seminarium zostały zebrane wnioski, które wykorzystano na etapie konstruowania finalnego projektu SRK Chem.

Na seminaria zaproszeni zostali przedstawiciele podmiotów z całej Polski. W każdym seminarium brało udział 16 do 20 osób. Seminaria zostały przygotowane i prowadzone przez ekspertów metodycznych biorących udział w opracowaniu wstępnego projektu SRK Chem, posiadających doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe. Seminaria trwały po około 3-4 godziny.

Finalizacja projektu nastąpiła 11września 2019 roku w postaci Seminarium podsumowującego w Warszawie, w którym uczestniczyło blisko 50 osób!
Po zakończeniu seminarium dopracowano końcową formę Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Przemysłu Chemicznego i złożono ją w Instytucie Badań Edukacyjnych dla jej zatwierdzenia.

Seminarium zostało przygotowane i było prowadzone przez ekspertów metodycznych firmy MABEA z Krakowa oraz EPRD z Kielc (biorących udział w opracowaniu wstępnego projektu SRK Chem) – firm posiadających doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe. Na seminarium została zaprezentowana opracowana Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Przemysłu Chemicznego – na podstawie wypracowanych wcześniej uzgodnień i konsultacji z ekspertami, tzw. konsultacji fokusowych, konsultacji seminaryjnych (trzy seminaria) oraz wywiadów środowiskowych i branżowych.

Obecnie prowadzone są końcowe rozliczenia projektu.

Inf. SITPChem, listopad 2019

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.