ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją – wydanie 12/2019 jest już dostępne

Ochrona przed Korozją – wydanie 12/2019 jest już dostępne

 

W grudniowym wydaniu znajdziecie Państwo m. in.
Podsumowując miniony rok …
Szacowanie wartości współczynnika ekstrakcji chlorków z betonu — Z.  Szweda
Destrukcja powłok akrylowych pod wpływem czynników klimatycznych i zanieczyszczeń środowiskowych — D. Kotnarowska
Cynkowanie w erze robotyzacji i automatyzacji
Ponadto informacje o wielu ważnych wydarzeniach i publikacjach, w tym m. in: Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – antykorozja stali i betonu; Konferencja PSK – Jachranka’2019; XV Sympozjum PSMB “Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”; Z prasy technicznej; Wynalazki; Spis treści za rok 2019; Spis Autorów, Lista recenzentów; Procedura Recenzji, Wskazówki dla Autorów

Czasopismo „Ochrona przed Korozją” można zaprenumerować: szczegóły i druk zamówienia na stronie: http://www.ochronaprzedkorozja.pl/prenumerata.html; Prenumerata przez internet:

http://www.sigma-not.pl/czasopisma-40-czasopisma-wielobranzowe-ochrona-przed-korozja.html

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.