ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Stowarzyszeni z polskim przemysłem chemicznym. SITPChem w drodze do stulecia.

Stowarzyszeni z polskim przemysłem chemicznym. SITPChem w drodze do stulecia.

Cz. I. Od narodzin tożsamości zawodowej polskich chemików praktyków (okres rozbiorów) do czasu tracenia złudzeń (grudzień 1970)

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński jest Autorem publikacji w miesięczniku Przemysł Chemiczny (98/11(2019, s. 1678), w której prezentuje historię Stowarzyszenia w drodze do 100-lecia istnienia Stowarzyszenia. W części pierwszej na tle kolejnych etapów rozwoju tożsamości zawodowej chemików praktyków w świecie, przedstawił krótką historię zrzeszania się chemików, ciążących ku praktyce, na ziemiach polskich. Omówił uwarunkowania powołania Związku Inżynierów Chemików w 1927 r. i powstania  jego statutu, rolę  Związku, a potem – powołanego w jego miejsce – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Profesor zanalizował, w świetle sytuacji środowiska inżyniersko-technicznego i stawianych mu wyzwań, w okresie dwudziestolecia międzywojennego i pierwszych dwudziestu pięciu  lat PRL.

Zachęcamy do lektury i dyskusji.

Więcej: Przemysł Chemiczny, 98/11(2019), s. 1678

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.