ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie ZG SITPChem, 11.12.2019 w Warszawie

Posiedzenie ZG SITPChem, 11.12.2019 w Warszawie

11 grudnia br. odbędzie się VI w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem – w  budynku FSNT-NOT w Warszawie. Gościem Zarządu będzie dyrektor firmy SORGA, pan Jarosław Nowak. Najważniejszym tematem obrad będą sprawy związane z kształceniem zawodowym dla potrzeb przemysłu 4.0 oraz omówienie stanu przygotowań do ETCC2020. Kol. Sekretarz podsumuje merytorycznie i finansowo „Projekt strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)”, w którym SITPChem był podwykonawcą kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Dyskutowane będą także planowane aktywności na 2020 rok.

Inf. ZG SITPChem, 4.12.2019

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.