ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie poświęcone pamięci Adama Mazura we Wrocławiu

Spotkanie poświęcone pamięci Adama Mazura we Wrocławiu

25 listopada br. odbyło się spotkanie poświęcone pamięci kol. Adama Mazura. Mgr inż. Adam Mazur zmarł 27 lipca 2019 roku we Wrocławiu. Był wybitnym inżynierem i organizatorem przemysłu, Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Laureatem Medalu im. prof. Wojciecha Świętosławskiego; w latach 1982–1990 Prezesem Zarządu Głównego SITPChem.

Wspaniałym Przyjacielem, wielce oddanym sprawom ruchu stowarzyszeniowego inżynierów, do ostatnich dni aktywnie uczestniczącym w życiu Stowarzyszenia. Dobrym i mądrym Człowiekiem.

Spotkanie wspomnieniowe kol. Adama Mazura w budynku NOT we Wrocławiu (od prawej: Anna Bieniecka, Stanisław Oczkowicz, Jerzy Kropiwnicki, Teodor Bek, Jerzy Marszycki)

 

Koledzy i Przyjaciele Adama Mazura spotkali się we Wrocławskim Domu Technika, by wspomnieć wspólną pracę i wspólne działania, by przypomnieć Jego zawodową i stowarzyszeniową drogę. Opowiedzieć o drodze życiowej, nauce i studiach na Politechnice Wrocławskiej, o inżynierskich wyzwaniach i odwadze podejmowania decyzji i satysfakcji z wzrastającego przemysłu chemicznego, ale też wielu trudnościach towarzyszących pracy, dzisiaj już niekiedy niezrozumiałych, a wówczas wymagających odwagi, pewności siebie i nade wszystko pewności inżynierskich decyzji. Przed takimi wyzwaniami nader często stawał Adam Mazur – jako dyrektor Zakładów Chemicznych „Blachownia”, jako doświadczony inżynier i menedżer – w czasach, kiedy używało się innych pojęć. Adam Mazur sprostał wszystkim wyzwaniom zawodowym. Był także wybranym przez środowisko inżynierskie działaczem inżynierskim, zarówno w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, jak i Federacji SNT-NOT. Był aktywny w strukturach wrocławskiego ruchu stowarzyszeniowego, był Honorowym Prezesem Wrocławskiego Oddziału SITPChem. Zawodową i stowarzyszeniową karierę kol. Adama Mazura wspominali Jego przyjaciele i współpracownicy, gospodarz obiektu, w którym odbywało się spotkanie, prezes Oddziału FSNT-NOT we Wrocławiu, Tadeusz Nawracaj, który podkreślał,żę to dzieki staraniom i determinacji kol. Adama Mazura piękny budynek wrocławskiego NOT jest jego właścicielem; Prezes ZG SITPChem, Jerzy Klimczak i Sekretarz generalny SITPChem, Stanisław Oczkowicz; kol. Teodor Bek zastępca Adama Mazura – dyrektora w ZCh Blachownia, kol. Jerzy Kropiwnicki – następca Adama Mazura na stanowisku Prezesa ZG  SITPChem;  prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Burczyk – przyjaciel z okresu studiów Adama Mazura i Jego szwagier; dr inż. Andrzej Puszyński, w poprzedniej kadencji prezes Oddziału

Profesor Bogdan Burczyk wspomina Adama Mazura – swojego przyjaciela i szwagra

 

Teodor Bek prezentuje drogę zawodową kol. Adama Mazura w ZCh Blachownia

 

Dr inż. Jerzy Polaczek wspomina swoje spotkania z Adamem Mazurem

 

Wrocławskiego SITPChem, mgr inż. Jerzy Marszycki – Przyjaciel i współpracownik Adama Mazura, z którym wspólnie przebili się przez ówczesną „żelazną kurtynę” sprzedając technologie bisfenolu; mgr inż. Krystyna Hebdzińska – aktyna w działalności stowarzyszeniowej inżynierów, współpracująca przez wiele lat z kol. Adamem Mazurem; dr inż. Jerzy Polaczek, współpracownik Adama Mazura i autor publikacji pod winietą „Ludzie polskiej chemii – mgr inż. Adam Mazur” w miesięczniku Przemysł Chemiczny 84/12(2005), s. 902. Obok wspaniałych dokonań zawodowych, Adam Mazur był niezwykle dowcipnym i uważnym obserwatorem Koleżanek i Kolegów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, co zaowocowało sformułowaniem przez Niego Alfabetu Mazura zaprezentowanego podczas XXV Walnego Zjazdu SITPChem i wcześniejszej publikacji w wydaniu Zjazdowym miesięcznika CHEMIK, 14-15 października 1994 r.
Spotkanie we Wrocławskim budynku NOT odbywało się w pięknej Sali – zachowanej bez zniszczeń wojennych – sali obrad radców miejskich, które to wnętrze znakomicie podkreślało nastrój całej imprezy.

Prezes ZG SITPChem, Jerzy Klimczak (pierwszy z lewej) w towarzystwie Andrzeja Puszyńskiego (naprzeciw) i Tadeusza Słonki – prezesów SITPChem O/Wrocław podczas obiadu na zakończenie spotkania

 

Wypowiedzi osób biorących udział w dyskusji zostały nagrane. Jesteśmy przekonani, że zgromadziwszy niezbędne fundusze na wydanie kompletnej publikacji poświęconej pamięci Adama Mazura, przygotujemy ją starannie i przekażemy młodym adeptom chemii, rodzinie, dzieciom i wnukom kol. Adama Mazura. Także Im wszystkim – przedstawicielom Rodziny Mazurów bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu i ważne wspomnienia – dopełniające postać naszego Kolegi o to, jakim był ojcem, teściem, dziadkiem. Był wspaniały we wszystkich tych rolach.
Dziękujemy za liczny udział Koleżanek i Kolegów oraz współpracowników kol. Adama Mazura w tym spotkaniu.

Anna Bieniecka, 5 grudnia 2019r.
Foto Andrzej Puszyński

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.