ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Małopolska Uczelnia Państwowa – Gala wręczenia Laurów Uczelni 2019

Małopolska Uczelnia Państwowa – Gala wręczenia Laurów Uczelni 2019

Podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów rocznika 2019, w dniu 17 października 2019 r. odbyła się pierwsza w historii Małopolskiej Uczelni Państwowej Gala wręczenia Laurów Uczelni 2019.
W konkursie mającym na celu wyłonienie członków społeczności akademickiej oraz partnerów Uczelni, którzy w sposób szczególny wyróżniają się działalnością i zaangażowaniem w rozwój oświęcimskiej Alma Mater wpłynęło 19 nominacji w 5 następujących kategoriach:
– student/studentka
– organizacja studencka
– instytucja współpracująca z Uczelnią
– nauczyciel akademicki
– pracownik administracyjny

W każdej kategorii Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Soni Grychtoł wyłoniła zwycięzców.

Więcej https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/laury-uczelni-2019-rozdane/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.