ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie

Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie

Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe (czwarta edycja) przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Studia dają wiedzę i wspierają karierę.
www.studiafarby.pk.edu.pl/rejestracja.html
Zakres tematyczny: Farby, Lakiery, Powłoki (Technologia; Zastosowanie; Badania; Bezpieczeństwo; Biznes)

Organizatorzy: Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; ICHEMAD Profarb,  Gliwice

Współorganizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
System i terminy: 2 semestry – wykłady sobota – niedziela co drugi tydzień,.
Początek: 14 marca 2020 r.
Termin zgłoszenia: 31 grudnia 2019 r.
Wymagania dla uczestników: wykształcenie wyższe.

Wykłady i zajęcia: w języku polskim oraz angielskim

Ramowy Program Studiów oraz więcej informacji: www.studiafarby.pk.edu.pl

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Politechniki Krakowskiej oraz laboratoriach specjalistycznych. Przewidziane są także zajęcia w fabrykach.

Kontakt: e-mail: studiafarby@pk.edu.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.