ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

2 października 2019 r. odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego w Auli Politechniki Wrocławskiej. Uroczystość rozpoczęło wkroczenie orszaku z Panem Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzejem Ożyharem, w towarzystwie Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Nauki, prof. Andrzeja Trochimczuka.

Aula Politechniki Wrocławskiej podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019/2010 na Wydziale Chemicznym

 

Uroczystość rozpoczął średniowieczny hymn Gaude Mater Polonia – Cisz się matko-Polsko, który towarzyszył niegdyś uroczystościom narodowym. Po wystąpieniu Pana prof. Ożyhara, głos zabrał prof. Andrzej Trochimczuk – Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Nauki, dziekan Wydziału Chemicznego PWr poprzedniej kadencji, wyjaśniając m.in., że poziom kształcenia i zaplecze laboratoryjne oraz kadra akademicka wrocławskich profesorów bez przeszkód sprosta wymaganiom nowych regulacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Ożyhar
Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Nauki, prof. Andrzej Trochimczuk
Ślubowanie przed przyjęciem w poczet społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej
Pan Dziekan wręczył symboliczne upominki najlepszym kandydatom na studia na Wydziale Chemicznym PWr, po czym nastąpiło ślubowanie przyszłych i kandydaci na studentów zostali przyjęci w poczet społeczności akademickiej.
Prof. Andrzej Ożyhar wypowiedział słowa „Rok akademicki 2019/2020 uważam za otwarty”
Tradycyjnie podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Chemicznym PWr głos zabiera przedstawiciel Konwentu Wydziału Chemicznego. W tym roku był to dr inż. Bartosz Bańkowski, absolwent tego Wydziału, dyrektor ds. Nowych Technologii PCC Rokita SA, doradca Zarządu PCC MCAA Sp. z o.o. – zachęcał obecnych na uroczystości studentów do pilnej pracy i najszerszego skorzystania z oferty dydaktycznej Wydziału – dla zdobycia największej wiedzy, która może być z sukcesem wykorzystywana w pracy, jaką oferuje PCC Rokita SA.

Dr inż. Bartosz Bańkowski, dyrektor ds. Nowych Technologii PCC Rokita SA
Tradycją uroczystości inauguracji roku akademickiego jest wygłoszenie wykładu przez przedstawiciela kadry akademickiej. W tym roku prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł – wrocławianin, od wielu lat prowadzący pracę naukową i dydaktyczną w obszarze Technologii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej, reprezentujący od 1 października br. Inżynierię Chemiczną – wygłosił bardzo interesujący wykład pt. Dwa oblicza korozji: tragiczne i romantyczne.

Prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł pokazujący dwa oblicza korozji w wykładzie inauguracyjnym
Gromkie oklaski uczestników uroczystości świadczyły o zainteresowaniu i emocjach słuchaczy wykładu.
W przerwach pomiędzy licznymi bardzo ważnymi wystąpieniami, zgromadzonym na uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019/2020 towarzyszyło Trio (bez nazwy):
na trąbce Rafał Taf – student Akademii Muzycznej i biotechnologii na PWr; na fortepianie Mateusz Kazimierski – student Akademii Muzycznej oraz wokal Dawid Skrzypczak, doktorant na kierunku Inżynieria Chemiczna PWr.

Trio: Rafał Taf (trąbka), Mateusz Kazimierski (fortepian) i Dawid Skrzypczak (śpiew)

Trio – znakomicie grające i śpiewające – występowało pierwszy raz przed tak liczną publicznością. I wypadło wspaniale. Gratulujemy talentu, pracy i  uśmiechu!

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 miała bardzo uroczysty charakter. Znakomicie poprowadziła tę uroczystość Pani dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska. Gratulacje.

(inf. Anna Bieniecka; foto: Politechnika Wrocławska)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.