ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

4 października 2019 r. w Auli na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczysta inauguracja 74. Roku Akademickiego na tym Wydziale.

W 1945 r. wiosną rozpoczęły się zajęcia dla pierwszego semestru na tym Wydziale w Krakowie; gromadzili się tam byli studenci, absolwenci i profesorowie przedwojennych politechnik, głównie Politechniki Lwowskiej. Z dniem 1 października 1945 rozpoczęto zajęcia w Gliwicach.

 

Budynek „Czerwonej Chemii” – Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
Uroczystość inauguracji’2019 rozpoczęła się hymnem państwowym. Dziekan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak przybliżył obecnym historię Wydziału, dokonania jego absolwentów
i plany na najbliższą przyszłość.
Dziękując przyszłym studentom za wybór tego Wydziału jako miejsca nauki i spełniania swoich ambicji, zachęcał do jak najlepszego wykorzystania czasu studiów dla zdobycia wiedzy, ale też nawiązania przyjaźni i rozwijania swoich pasji. Uczelnia (i Wydział) oferują mnóstwo atrakcyjnych form spędzania czasu w Gliwicach.
Warto skorzystać z bogatych zbiorów Biblioteki, pamiętając, że w jej wnętrzu można zagłębiać się nie tylko w książki fachowe, ale też przeczytać prasę codzienną i fachową. Dzięki doskonale zorganizowanej Bibliotece, studenci mogą sięgać po mnóstwo książek i podręczników z całego świata.
Dziekan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak otwiera uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej; po prawej stronie Dziekana: prof. Wojciech Simka, prof. Anna Chrobok i prof. Katarzyna Jaszcz
Ślubowanie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej

Po ślubowaniu obecni na Sali zostali przyjęci w poczet społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej. Wykład inauguracyjny pt. Biokataliza heterogeniczna wygłosiła dr hab. inż. Katarzyna Szymańska. Uroczystość inauguracyjną zakończyło odśpiewanie Uroczystość wmurowania aktu erekśredniowiecznej pieśni Gaudeamus Igitur.

(inf. i foto Anna Bieniecka, 4.10.2019)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.