ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Aktualności NCBR

Aktualności NCBR

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie. Spotkanie odbędzie się 4 listopada, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.

Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Współpraca ARiMR z NCBR ma na celu przygotowanie nowego przedsięwzięcia w stosowanym przez NCBR nowatorskim modelu problem-driven research. Jego celem będzie stworzenie niedostępnych obecnie na rynku rozwiązań, stanowiących odpowiedź na potrzeby zdefiniowane przez ARiMR.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Projektowanie uniwersalne”

Konkurs „Projektowanie uniwersalne” dotyczy opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 8 listopada br., a zgłoszenia są przyjmowane do 31 października br. .

NCBR dla Firm – spotkanie w Gliwicach

30 października br. w Gliwicach będzie zaprezentowana oferta NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, skierowana do przedsiębiorców i pracowników jednostek naukowych. Będzie to również okazja do indywidualnej rozmowy z ekspertami i omówienia pomysłów pod kątem naukowym i gospodarczym.

Inf. Newsletter Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 18.10.2019

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.