ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Uroczystość wbudowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego bloku energetycznego w Grupie Azoty PUŁAWY.

Uroczystość wbudowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego bloku energetycznego w Grupie Azoty PUŁAWY.

10 października br. odbyło się uroczyste wbudowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej inwestycji. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. i SBB ENERGY S.A. podpisali 25 września 2019 r. kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,16 mld zł netto.

Inwestycję podjęto dla zapewnienia Grupie Azoty PUŁAWY ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej do wysokości potrzeb zakładu. Zastępujący dwa wyeksploatowane bloki węglowe z lat 60. XX w., nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła. Jednocześnie pozwoli na spełnienie norm emisyjnych wymaganych w związku z wejściem w życie od 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Ta od dawna planowana inwestycja zapewni Grupie Azoty PUŁAWY ciągłość dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej do wysokości potrzeb zakładu – zastępując dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe zbudowane jeszcze w latach 60. XX w. Gratulujemy śmiałości wizji i konsekwentnej realizacji planów.
Nowy, nowoczesny blok energetyczny, który zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła; będzie spełniał rygorystyczne normy emisyjne zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Decyzja o budowie nowego bloku opartego na węglu kamiennym – paliwie lokalnym – zapewni bezpieczeństwo energetyczne Spółki w długim horyzoncie czasowym. Budowa ta jest ważna nie tylko dla Firmy, ale także dla całej społeczności lokalnej, bowiem Grupa Azoty PUŁAWY ogrzewa również

Obecny na uroczystości prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak przekazał w imieniu społeczności SITPChem serdecznie gratulacje z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego bloku energetycznego w Grupie Azoty PUŁAWY. Przekazując jednocześnie przekonanie, że w trakcie całej budowy członkowie SITPChem z Oddziału w Puławach, ale też z całej Polski, dobrze przyczynią się do jej nienagannego przebiegu i wreszcie końcowego sukcesu zakończenia budowy.

Życzymy wytrwałości i sukcesów.

(inf. własna oraz https://www.pulawy.com/323-komunikat-prasowyhttps://www.dziennikwschodni.pl/galeria.html?gal=999683971  109.10.2019)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.