ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, Warszawa, 11 września 2019r.

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, Warszawa, 11 września 2019r.

11 września br. w budynku FSNT-NOT w Warszawie obradował Zarząd Główny SITPChem. Najważniejsze sprawy nawiązywały do uroczystości 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego i licznej delegacji przedstawicieli SITPChem; SITPChem przekazał poprzez

kol. Prezesa, na ręce Pani Prezes, prof. dr hab. Izabeli Nowak okolicznościowy grawer oraz odczytał adres okolicznościowy, w którym nawiązał do wieloletniej wcześniej (od 1964 r.) współpracy obu organizacji, pisząc m.in.: Wielki to dla nas  zaszczyt i wspaniała okazja do złożenia szczególnych życzeń – w setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Okres rozbiorów Polski sprawił, że przerwana została ciągłość wszelkich polskich poczynań organizacyjnych w zakresie zespołowego życia naukowego. To Państwo podjęliście  prace odrodzeniowe w tym zakresie i już w kwietniu 1919 r. odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Polskiego Towarzystwa  Chemicznego. Zawsze głównym celem Towarzystwa była wymiana naukowej myśli twórczej, a coroczne cykle popularnych zjazdów ujmowały najważniejsze zdobycze współczesnej chemii – w Polsce i na świecie. Czasopisma i wydawnictwa PTChem, prezentowały zawsze – na najwyższym poziomie merytorycznym – aktualne doniesienia naukowe w dziedzinie nauk chemicznych i pokrewnych.
Trudno też przecenić wkład PTChem w formułowanie programów nauczania
i dydaktyki chemii oraz współpracę z nauczycielami chemii w całym kraju.

Od 1964 roku naukowe zjazdy PTChem zostały połączone z SITPChem, co znakomicie przyczyniło się do wymiany myśli chemicznej – w nauce i przemyśle.
Mija zatem 55 lat wspólnego działania!

Szanowna Pani Profesor,

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wielkie podziękowanie za nadzwyczajną pracę Chemików skupionych w Polskim Towarzystwie Chemicznym w Polsce i na świecie.
Życzymy konsekwentnego działania w następnych latach – w najlepszym interesie polskiej chemii – w nauce i w przemyśle.

Przypomnienie uroczystości 100-lecia PTChem sprawiło, że obecni na posiedzeniu Zarządu Koledzy ze wszystkich oddziałów Stowarzyszenia byli usatysfakcjonowani dobrą prognozą wzajemnej współpracy.

Omówiwszy najpilniejsze sprawy organizacyjne, kol. Sekretarz Generalny zaprezentował postępy związane z realizacją drugiego przetargu SITPChem jako podwykonawcy kieleckiej firmy EPRD – dotyczącego wprowadzenia nowych ram kwalifikacji w sektorze chemicznym i zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia Zarządu do udziału w seminarium podsumowującym opracowanie SRK dla przemysłu chemicznego, dziękując jednocześnie za liczne przybycie członków ZG SITPChem oraz Prezesów i Przedstawicieli Oddziałów.

Wspomniane spotkanie odbywało się zaraz po zakończeniu posiedzenia Zarządu.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.