ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i gromadzi kwalifikacje w publicznym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To rozwiązanie systemowe ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce – wprowadza jednolite standardy sprawdzania i porównywania kompetencji, które efektywnie wspomogą pracę działów HR.

Wiarygodne kwalifikacje rynkowe wsparte na mocnych filarach, to:

precyzyjność i fachowość – kwalifikację ZSK tak samo rozumie pracodawca i pracownik, bo jej opis przedstawia jasny, szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności; zasadność włączenia kwalifikacji do ZSK opiniują eksperci branżowi

innowacyjność i standaryzacja – nowatorskie rozwiązania ZSK dotyczą m.in. metod weryfikacji wymaganych kompetencji; dla każdej kwalifikacji określa się optymalny sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności (np. obserwacja w miejscu pracy czy analiza zawodowego port folio)

wiarygodność i jakość – instytucje certyfikujące nadają kwalifikacje zgodnie z ustalonymi standardami, dbając o jakość i przejrzystość procesu; w działaniu tym wspierają je podmioty zewnętrznego zapewnienia jakości.

Nad podobnymi rozwiązaniami pracuje ponad 150 krajów na świecie.

Więcej na www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl

Inf. na podstawie ulotki Instytutu Badań Edukacyjnych „ZSK w pigułce”; wrzesień 2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.