ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny

2 września br., po zakończeniu posiedzenia Prezydium ZG SITPChem, w Sali na wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskie odbyło się posiedzenie organizacyjne Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny powołanej niedawno przez ZG SITPChem
Pełny skład Rady już publikowaliśmy w Aktualnościach SITPChem. Teraz wszyscy członkowie Rady spotkali się, poznali, wybrali Przewodniczącego Rady, Pana Prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego.

Członkowie Rady Programowej przed rozpoczęciem rozmów
Członkowie Rady Programowej – pierwsze wspólne spotkanie w nowej kadencji
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.