ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kongres ETCC2020 (European Technical Coatings Congress) Kraków 02-04.09.2020 Posiedzenie Komitetu Naukowego Kongresu

Kongres ETCC2020 (European Technical Coatings Congress) Kraków 02-04.09.2020 Posiedzenie Komitetu Naukowego Kongresu

19 września 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SITPChem odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego ETCC2020

Notatka ze spotkania

1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu – Józef Kozieł omówił aktualny stan organizacji ETCC2020 ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące zagadnienia: -Zakres tematyczny i merytoryczny kongresu -Formy uczestnictwa; referaty, postery, wystawy, sesja „Summer School”, imprezy związane. -Partnerzy i sponsorzy kongresu; zasady, stan obecny, działania rozszerzone -Firma organizacyjna, umowy; pomieszczenia kongresu, FATIPEC, formalne uzgodnienia z partnerem niemieckim, inne -Promocja kongresu; strona www.etcc2020.org, media społecznościowe, mailingi, ulotki, banery, plakaty, ścianka promocyjna, inne -Ważne daty, opłaty kongresowe. -Komitety: Organizacyjny i Naukowy Kongresu. Program i zadania W trakcie prezentacji została przekazana prośba ze strony Komitetu Organizacyjnego Kongresu dotycząca następujących spraw: 1.Zgłaszanie referatów lub posterów na Kongres. Referaty plenarne, keynote speakers. Zachęta dla młodych naukowców. Referaty na sesję „Summer School” dla młodych naukowców 2.Dystrybucja „Call for Papers” i promocja Kongresu na własnych stronach, wydawnictwach i mediach społecznościowych 3.Merytoryczna ocena zgłaszanych abstraktów. 4. Udział w ocenie dla nagród za najlepsze referaty 5.Prowadzenie wybranych sesji kongresu 6.Wsparcie w załatwieniu -sponsorów, -partnerów kongresu, -partnerów medialnych

2. Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu – Maria Zielecka omówiła zadania Komitetu Naukowego Kongresu, co pozwoliło na przedyskutowanie następujących spraw:
– Zasady pracy, zadania – „Call for Papers” forma i treść, rozpowszechnienie, terminy, wykonanie – Merytoryczna ocena abstraktów i kwalifikacje do prezentacji na kongresie Lista obszarów tematycznych zostanie rozesłana do członków KNK w celu wybierania przez każdego z członków KNK obszaru tematycznego do oceny abstraktów. Ocena będzie realizowana po otrzymaniu zgłoszeń (styczeń 2020) i będzie wymagała od członków KNK zwiększonego zaangażowania ponieważ do 30 marca należy poinformować wszystkich uczestników o statusie zgłoszonego abstraktu. Techniczne informacje dot. prowadzenia oceny zostaną przesłane w styczniu 2020. – Zasady współpracy z European Scientific Committee (ESC) FATIPEC – Dobór kluczowych referentów: Invited/Keynote Speakers, Plenary lectures – Ocena wystąpień w trakcie kongresu i kwalifikacje do nagród FATIPEC – Organizacja sesji “Summer School” dedykowanej młodym naukowcom Uzgodniono, że Summer School odbędzie się w dniu 1.09.2020, a tematyka będzie dotyczyć instrumentalnych metod badawczych stosowanych w obszarze tematyki Kongresu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dodatkowe możliwości badawcze poszczególnych metod oraz błędy popełniane w trakcie badań i interpretacji wyników. Prośba o zgłaszanie propozycji wykładów przez wszystkich członków KNK – Inne sprawy organizacyjne, wnioski. Uzgodniono, że do wszystkich członków KNK zostanie rozesłana lista teleadresowa KNK, co ułatwi wzajemne kontakty.

(prof. Maria Zielecka, przewodnicząca KNK ETCC2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.