ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

 

2 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w biurze ZG SITPChem w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
100-lecie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

62. Zjazd Naukowy PTChem odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Spotkamy się więc na terenie Politechniki Warszawskiej, w miejscu podpisania aktu założycielskiego. Ideą głównego organizatora, Oddziału Warszawskiego PTChem, jest aby organizacja tak uroczystego dla naszego środowiska wydarzenia była wynikiem współpracy przedstawicieli licznych warszawskich instytucji akademickich i badawczych zajmujących się chemią. Program Zjazdu współtworzy zespół przewodniczących sesji plenarnych i 18 sekcji tematycznych, wybranych z grona najlepszych polskich specjalistów różnych dziedzin chemii. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału naukowców z zagranicy, w tym laureatów nagrody Nobla z chemii. Zjazdowi towarzyszyć będą wydarzenia satelitarne o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Bardzo zależy nam aby Zjazd był udanym wydarzeniem, tak z uroczystego jak i naukowego punktu widzenia, które pozostawi wszystkim uczestnikom niezapomniane wspomnienia. Końcowy efekt zależy jednak od Państwa uczestnictwa i aktywności do czego gorąco zachęcamy!”

W imieniu Organizatorów, Robert Nowakowski
(https://zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl/)

  1. Zjazd Naukowy PTChem będzie obradował od 2 do 6 września 2019 r. 2 września 2019 r. Obchody 100-lecia Towarzystwa odbędą się 2 września br. w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki.
    Podczas 62. Zjazdu Naukowego PTChem odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTChem – Audytorium Zawadzkiego (AZ) w Gmachu Chemii; otwarcie Zjazdu – Mała Aula w Gmachu Głównym PW; obrady Zjazdu będą przebiegały w budynkach: Wydziału Chemicznego (Gmach Chemii i Gmach Technologii Chemicznej), Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki i Nauk Infomacyjnych.

więcej: https://zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl/

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.