ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko – przewodniczącą Narodowego Komitetu Rejestrowego Karty Zawodowej Inżyniera

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko – przewodniczącą Narodowego Komitetu Rejestrowego Karty Zawodowej Inżyniera

 

Pani prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, członek Zarządu Głównego SITPChem, została powołana na stanowisko Przewodniczącego Narodowego Komitetu Rejestrowego Karty Zawodowej Inżyniera.
Od początku 2013 roku polscy inżynierowie mogą ubiegać się o europejską Kartę Zawodową Inżyniera. Karta ta jest zawodową legitymacją wydawaną w krajach europejskich przez narodowego partnera Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) na podstawie opracowanych przez FEANI wytycznych oraz procedur zapewnienia jakości. Legislacyjnym umocowaniem legitymacji inżynierskiej jest Dyrektywa Unii Europejskiej 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Karta została ustanowiona w celu ułatwienia poruszania się inżynierów po europejskim rynku pracy, ułatwienia rozmowy (a przynajmniej pierwszego kontaktu) z pracodawcą, daje możliwość odstąpienia pracodawcy od nostryfikacji dyplomu. Należy ją też postrzegać jako czynnik zachęty i promocji zawodu inżyniera.
Szczegóły dotyczące formalności związanych ze złożeniem wniosku o uzyskanie karty zawodowej inżyniera dostępne są w sekretariacie ZG FSNT-NOT i pod adresem https://www.enot.pl

Inf. własna uzupełniona: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e496633a-9e0f-418d-a121-d428fc031b1b/c/Europejska_Karta_Zawodowa_Inzyniera.pdf. 23.09.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.