ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł mgr inż. Adam Mazur

Zmarł mgr inż. Adam Mazur

27 lipca zmarł mgr inż. Adam Mazur, członek honorowy SITPChem, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego i Diamentową Odznaką NOT. W latach 1982 -1990 był prezesem Zarządu Głównego SITPChem oraz przez dwie kadencje był wiceprezesem Rady Naczelnej NOT w Warszawie. W latach 1998 – 2002 był członkiem Komisji Rewizyjnej, a 2006-2010 prezesem, a od 2010 Prezesem Honorowym Oddziału Wrocławskiego SITPChem.

Żegnamy wspaniałego Przyjaciela, wielce oddanego sprawom ruchu stowarzyszeniowego inżynierów, do ostatnich dni aktywnie uczestniczącego w życiu Stowarzyszenia. Dobrego i mądrego Człowieka.

Koleżanki i Koledzy
ze Stowarzyszenia Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego

Za zgodą Autora, prezentujemy sylwetkę mgr. inż. Adama Mazura (Przemysł Chemiczny 84/12(2005)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.