ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak

Zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak

17 lipca 2019 r. zmarł prof. Tadeusz Paryjczak. Miał 87 lat.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak – chemik, specjalizujący się w badaniach procesów katalitycznych, a także w zielonej chemii. W 1954 r. jeszcze jako student Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, został zatrudniony na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Studia ukończył w 1956 r.; stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 r., a doktora habilitowanego w 1970 r. W 1976 r. otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Od 1976 do 2002 kierował Instytutem Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej (do 1991 r. Instytut nosił nazwę Instytutu Chemii Ogólnej). Przez niemal 20 lat był dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1975-1981, 1984-1990, 1993-1999). Był wieloletnim członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

W badaniach nad procesami adsorpcji i katalizy wykorzystywał techniki chromatografii gazowej. Obiektem jego badań były katalizatory tlenkowe oraz mono- i bimetaliczne, oparte na metalach VIII grupy układu okresowego, umieszczane na nośnikach.

Jego monografia „Gas chromatography in adsorption and catalysis” była tłumaczona na kilka języków. Jest też autorem m.in. następujących publikacji: Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy (1975, ISBN 8301068450); Laboratorium chemiczne dla studentów budownictwa (1978, współautor); Gas chromatography in adsorption and catalysis (1986, John Wiley and Sons, New York); Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (2003, redakcja materiałów konferencyjnych, ISBN 8391877337); Zielona chemia (2005, ISBN 8386492341). Profesor był przez wiele kadencji członkiem Rady Programowej miesięcznika CHEMIK i wielkim Przyjacielem Redakcji. Był Autorem licznych publikacji i współrealizatorem wielu przedsięwzięć na łamach czasopisma, w tym m. in. Projektu Słoneczna Chemia.

Za swoją pracę Profesor Paryjczak otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Naukowa Miasta Łodzi (2001); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2002) doktorat honoris causa Politechniki Szczecińskiej; doktorat honoris causa Politechniki Łódzkiej; Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego (najważniejsze odznaczenie SITPChem, 2007); Medal Andrzeja Waksmundzkiego (nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 2007).

Profesor Tadeusz Paryjczak przez wiele lat był aktywnym członkiem Łódzkiego Oddziału SITPChem, zawsze znajdującym czas i na wspólne działanie, mądrze doradzającym i chętnie realizującym wspólne cele Chemików, nie tylko w Łodzi, ale także w całej Polsce. Profesor był wybitnym  naukowcem i działaczem, odznaczony najwyższym wyróżnieniem SITPChem –  Medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego.

Żegna my wspaniałego Człowieka i Przyjaciela. Na zawsze zostanie w naszej pamięci jego ciekawość świata, zainteresowanie, niezapomniany, życzliwy uśmiech.

Pogrzeb Profesora odbył się 24 lipca 2019 r. na Starym Cmentarzu w Łodzi. W ostatniej drodze Profesora, obok Rodziny, Przyjaciół i współpracowników z uczelni, towarzyszyli Mu Prezes ZG SITPChem, Jerzy Klimczak i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Stanisław Oczkowicz oraz wiele Koleżanek i Kolegów.

Anna Bieniecka

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.