ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Gliwickie Dni Nauki i Techniki

Gliwickie Dni Nauki i Techniki

Gliwickie Dni Nauki i Techniki, organizowane co roku w czerwcu, są znakomitym przykładem współdziałania wielu stowarzyszeń naukowo-technicznych  w ramach Rady Miejskiej FSNT w Gliwicach. W 2019 roku Dni Techniki odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta Gliwic, pana dr. hab. inż. Zygmunta Frankiewicza,  w Domu Technika NOT, 12 czerwca. Program obejmował finałowe prezentacje multimedialne w konkursie dla uczniów szkół średnich „Moje spojrzenie na świat techniki”; dwa wykłady popularno-naukowe i prezentacje.

Finałowe prezentacje multimedialne w konkursie dla uczniów szkół średnich „Moje spojrzenie na świat techniki” przygotowane przez uczniów szkół średnich z Gliwic, Bytomia i Rybnika, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem  uczestników; były niezwykle interesujące merytorycznie i zaprezentowane w bardzo ciekawej formie. Gratulacje dla młodych techników i ich nauczycieli!

Laureatów w trzyetapowym konkursie wyłoniły kolejno: nauczyciele, jury składające się z przedstawicieli SNT i na końcu wszyscy uczestnicy Gliwickich Dni Techniki – po finałowych prezentacjach uczestników konkursu. Ważne, że zarówno jury w drugim etapie, jak i uczestnicy spotkania typowali zwycięzców prawie jednakowo.

Uczniowie byli zaskoczeni wspaniałymi nagrodami w tym konkursie, fundowanymi przez Radę Miejską FSNT Gliwice; zwycięzcy otrzymali bowiem drony i tablety! Wszyscy finaliści Konkursu zostali nagrodzeni pendrivami. Dodatkowo, pośród wszystkich uczestników Gliwickich Dni Techniki rozlosowano jeden tablet, jeden dron oraz dwa przeloty szybowcem, które ufundował Gliwicki Aeroklub.

Finałowe miejsca w Konkursie prezentacji multimedialnych, to:

Pierwsze – uczennice z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Natalia Miśkowicz i Katarzyna Sofińska – Kain to dopiero początek… czyli metody badań w kryminalistyce kiedyś i dziś; nauczyciel mgr Izabela Kocieniewska;
Drugie  – uczennica z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku Anna Kawik – Historia Hubble; nauczyciel mgr inż. Marek Łyko
Trzecie –  uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Grzegorz Pośpiech i Adam Święch – Drukarki 3D; z czym to się je?; nauczyciel mgr inż. Dorota Ciszewska;

Laureatki pierwszego miejsca z nagrodami-dronami, laureatka drugiego miejsca z tabletem i (od lewej): Erwin Sroka oraz Jerzy Kropiwnicki z Rady Miejskiej FSNT-NOT w Gliwicach
Panie profesor Dorota Ciszewska (druga z prawej) i Izabela Kocieniewska (czwarta z prawej) z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie wśród swoich uczniów – laureatów Konkursu

Kolejne miejsca:

– uczniowie z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku, Zuzanna Malczok i Kamil Zdrzałek – Animacje w filmach animowanych;
–  uczennice z Państwowej Szkoły Budownictwa, Zespól Szkół w Bytomiu, Julia Nowak i Viola Dimitrowa – Spojrzenie Julki i Violki na architekturę krajobrazu;
– uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Denis Tkocz i Marcin Spyrka – Czy wiesz co jesz? Dodatki do  żywności i sposoby konserwacji żywności;
– uczniowie z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku, Marcin Abczak i Igor Jonderko – Ewolucja telefonu komórkowego;
– uczniowie z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Darian Bonk i Maciej Donnerstag – Lampy elektronowe;
– uczennica Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku, Aleksandra Mazur – Motocykle i Technika;

– uczniowie z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Patryk Mainka i Daniel Strielnikow – Pirotechnika – nie tylko fajerwerki? (ale głównie fajerwerki);

–  uczniowie z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku, Jakub Zygmunt i Tomasz Machulec – Rozwój technologii militarnych;
– uczennica z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybniku, Wiktoria Porembska – Sztuczna inteligencja;
Uczennice  z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki w Rybnik, Angelika Kuczera i Natalia Tlołka – Techniki druku;
– uczennica z  Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie Katarzyna Głogowska – Tworzywa sztuczne w pigułce. Gratulacje dla wspaniałych uczniów i ich nauczycieli!
Po zakończeniu Dni Techniki w Gliwicach z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku nadeszło podziękowanie dla organizatorów, w którym zaznaczono, że inicjatywa pozwala młodzieży na poszerzanie wiedzy technicznej, a uczniom biorącym udział w prezentacjach swoich prac na zdobycie doświadczenia w wystąpieniach przed szeroką publicznością.

 

Po prezentacjach prac przez uczniów przyszedł czas na wykłady.

Jako pierwszy – jak zawsze ze swadą i wielką erudycją – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński opowiedział o Materiale Tysiąclecia, przekonując, że wspaniały współczesny świat musi istnieć wraz z plastikami – Materiałem Tysiąclecia. W naszej rzeczywistości, zamiast wiedzy i argumentów w dyskusji na temat chemii, i w szczególności tworzyw,  kierujemy się najczęściej powierzchownymi opiniami prezentowanymi w telewizji, przede wszystkim w reklamie. Nie zastanawiamy się na co dzień jak wszechobecne są plastiki w naszym życiu. Zatem nazywając je materiałem tysiąclecia, Profesor podkreślał, że to dzięki zastosowaniu tworzyw, obniżył się znacząco ciężar wielu maszyn i urządzeń, w konsekwencji zmniejszając zużycie paliwa, że dzięki zastosowaniu tworzyw korzystamy z nowych konstrukcji wielu urządzeń i przedmiotów codziennego użytku, mamy kolorowy świat naszych ubrań, farb i otaczającego świata, precyzyjnie zaprojektowanych do określonych potrzeb sprzętów w transporcie, w sporcie, w urządzeniach kuchennych i meblach. Niezastąpiony materiał naszej

teraźniejszości i przyszłości! Negatywne postrzeganie plastiku jest związane przede wszystkim z nieumiejętnym i bałaganiarskim ich stosowaniem i porzucaniem zużytych tworzyw w wielu niestosownych miejscach (lasy, łąki, plaże, jeziora i morze), zamiast skutecznego skierowania ich do recyklingu lub przerobu termicznego. Młodzież  z aplauzem przyjęła wykład, a potem dyskusję z Profesorem.

 

Zasłuchane w wykład Profesora Jacka Kijeńskiego audytorium właśnie dowiaduje się, że inspiracją  dla wynalezienia Materiału Tysiąclecia, czyli plastiku, były bile wykonywane na początku z kości słoniowej

   Równie interesujący był wykład prof. dr. hab. inż. Marka Salamaka o Przemyśle 4.0. Profesor jest autorem aplikacji BestCAD pracującej w środowisku AutoCAD do wspomagania projektowania mostów oraz budowlanych konstrukcji stalowych i betonowych. Jego działalność naukowa i badawcza dotyczy rozwijania problematyki obejmującej: próbne obciążenia, monitoring stanu technicznego konstrukcji, systemy zarządzania mostami, modelowanie konstrukcji z uwzględnieniem dynamiki i zmęczenia, modelowanie konstrukcji na terenach górniczych. Jest aktywnym projektantem, autorem wielu ekspertyz i kierownikiem badań mostów pod próbnym obciążeniem. jest projektantem ponad trzydziestu nowych lub przebudowywanych obiektów mostowych w różnych rejonach kraju. Swoją wiedzę i doświadczenie ze swadą przekazywał uczestnikom spotkania, wielokrotnie przy tym nagradzany żywym zainteresowaniem i brawami.

 

Profesor Marek Salamak w wykładzie o Przemyśle 4.0.

Po konkursie i wykładach nadszedł czas na  pokazy i wystawę.

W ramach pokazów zaprezentowane zostały: drukarka 3D (Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach); wirtualna rzeczywistość  w okularach VR (Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach); machiny miotają (studenci Politechniki Śląskiej i Polski Związek Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych).  Natomiast na wystawach można było zobaczyć: modele konstrukcji mostów (Polski Związek Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych), układ elektroniczny do automatycznego pozycjonowania baterii fotowoltaicznych oraz stare i nowe maszyny do pisania.

Dla wszystkich uczestników Gliwickich Dni Techniki’2019 został przygotowany piknik – z niespodziankami kulinarnymi i możliwością dyskusji.

Gratulujemy głównemu organizatorowi – Radzie Miejskiej FSNT NOT w Gliwicach i współorganizatorom, wśród których zgodnie współpracowały stowarzyszenia naukowo-techniczne: SITPChem, SEP, SIMP, SITPMB, PZITB, STOP, SITG, TKP.

Dni Techniki w Gliwicach weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń techniczno-naukowych w naszym mieście, więc organizatorzy już teraz zapraszają za rok, w czerwcu, do Gliwickiego Domu Technika NOT.

opr. ZO SITPChem Gliwice
Autor zdjęć: mgr inż. Krzysztof Sarliński – Koło Terenowe SITPChem Gliwice

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.