ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XII Regionalny Konkurs Chemiczny na Wydziale Chemicznym

XII Regionalny Konkurs Chemiczny na Wydziale Chemicznym

Finał XII Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” odbywał się na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej 2 i 16 marca br. Tematem wiodącym była „Chemia w przyrodzie – równowagi jonowe w roztworach wodnych”. Konkurs zorganizował Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie EKOS pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/Wrocław. W pierwszym etapie, w którym uczestniczyło 164 uczniów z 41 szkół Dolnego Śląska i Wrocławia, rozwiązywano zadania teoretyczne z podstaw chemii nieorganicznej. Do drugiego etapu zakwalifikowano. 20 uczestników, którzy wykonywali zadania laboratoryjne.

Uczestnicy Konkursu podczas zajęć laboratoryjnych

Tradycyjnie podczas konkursu dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości przygotowano specjalistyczne wykłady: „Złoty pociąg do nauki, czyli o początkach drogi naukowej” –przygotowany i wygłoszony przez dr. inż. Piotra Cyganowskiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz „Historia, perspektywy rozwoju i znaczenie tablicy Mendelejewa” zaprezentowany przez prof. Marię Cieślak-Golonkę z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Uczestnicy Konkursu Chemicznego podczas wykładów

W czasie gdy uczniowie rozwiązywali zadania nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami naukowymi uczelni i zaproszonymi gośćmi, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące wzajemnej współpracy między uczelnią i szkołami.
Uroczystą Galę Finałową Konkursu zaszczycili swoją obecnością Prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Trochimczuk, Prodziekan Wydziału Chemicznego PWr; dr hab. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi; prof. Jadwiga Sołoducho, przedstawiciele Kuratorium Dolnośląskiego,  mgr Wiesława Ludwiczyńska i mgr Anna Niewczas z Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego Kuratorium Dolnośląskiego; Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Chemicznego PWr dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, Członek Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego dr inż. Andrzej Puszyński, dr hab. Agnieszka Wojciechowska z Wydziału Chemicznego PWr. Licznie uczestniczyli w Gali byli nauczyciele, opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do konkursu oraz ich rodzice.
Laureatami XII edycji Konkursu Młody Chemik Eksperymentuje zostali:
I miejsce – Oliwier Długosz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy ; Opiekun: mgr Jolanta Tas
II miejsce – Maja Kübler  ze Szkoły Podstawowej Nr 29 we Wrocławiu; Opiekun: mgr Bogusława Jaz
III miejsce Łukasz Talaga ze Szkoły Podstawowej Nr15 we Wrocławiu; Opiekun: mgr Joanna Szymani
Nagrody – główne dla laureatów – ufundował Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Ożyhar.  Były to: Laptop ASUS Smartphone Honor 10 Lit; Kamera sportowa LAMAX Taurus z akcesoriami. Dodatkowo każdy laureat i finalista otrzymał koszulkę z logo Politechniki Wrocławskiej, powerbank oraz inne upominki.

Nagrodę specjalną dla najlepszego Finalisty z Regionu Dolnego Śląska otrzymał Oliwier Długosz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy, której opiekunem jest pani mgr Jolanta Tas.  Nagrodę ufundowała Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi pani prof. Jadwiga Sołoducho.  Kurator Dolnośląski ufundował nagrodę dla Laureata I miejsca w Konkursie, którą  zdobył Oliwier Długosz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy. Specjalną Nagrodę Książkową ufundowała prof. Maria Cieślak- Golonka dla Laureatki II miejsca w konkursie, którą otrzymała Maja Kübler ze Szkoły Podstawowej Nr 29 we Wrocławiu.

Laureaci i Finaliści otrzymali zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty punkty rekrutacyjne, które  będą uwzględniane podczas ubiegania się kandydatów o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Sponsorami XII Regionalnego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje byli: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Ożyhar, Dział Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie EKOS.

Wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Młody Chemik Eksperymentuje” jest okazją dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminatorami zewnętrznymi w warunkach akademickich oraz promocji Politechniki Wrocławskiej.

Opr. Krystyna Gans

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.