ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

 

II etap LXV Olimpiady Chemicznej, w którym uczestniczyło 30 uczniów z Wrocławia, Kłodzka, Wałbrzycha, Świdnicy, Trzebnicy, Kamiennej Góry i Opola odbywał się 1/2 lutego 2019 r. Olimpiadę zorganizował i przeprowadził Okręgowy Komitet Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu w składzie: przewodniczący prof. Kazimierz Orzechowski, wiceprzewodniczący dr hab. inż. Elżbieta Wojczyńska, dr inż. Andrzej Puszyński, dr hab. Krzysztof Ejsmont, sekretarz dr hab. Mariola Kuczer i członkowie: dr Krystyna Chmieleńska, dr Agata Kozioł, dr hab. Alina Bieńko, dr hab. Jacek Wojczyński i dr inż. Alicja Kluczyk.
W skład Komitetu wchodzi 5 członków Oddziału Wrocławskiego SITPChem. Zadania pisemne rozwiązywane były w pierwszym dniu Olimpiady na Sali Uniwersytetu Wrocławskiego i dotyczyły zagadnień z chemii analitycznej, chemii fizycznej i zaawansowanych problemów chemii organicznej.
Zawody laboratoryjne przeprowadzono w drugim dniu Olimpiady w laboratoriach chemicznych Politechniki Wrocławskiej; miały one na celu zidentyfikowanie wybranych związków nieorganicznych i organicznych.
Podczas zawodów laboratoryjnych Komitet Olimpiady Chemicznej spotkał się z Dziekanami Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, zaproszonymi gośćmi i nauczycielami Olimpijczyków; spotkaniu towarzyszył Jubileuszowy tort- jadalny układ okresowy pierwiastków.
Uroczyste zakończenie II etapu Olimpiady Chemicznej odbyło się w Sali im. Prof. Edwina Płażka Politechniki Wrocławskiej.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady prof. Kazimierz Orzechowski powitał prorektora Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Trochimczuka, panią dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Annę Trzeciak, prodzienana Wydziału Chemicznego Politehcniki Wrocławskiej dr hab. Piotra Rutkowskiego, prezesa Oddziału Wrocławskiego SITPChem dr inż. Tadeusza Słonkę, Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i specjalnych Departamentu Nauki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu mgr Ewę Szczęch i profesorów Politechniki Wrocławksiej Jadwigę Sołoducho i Piotra Drożdżewskiego.
Na zakończenie uczestnicy Olimpiady i opiekującymi się nimi nauczyciele otrzymali nagrody książkowe. Prof. Jadwiga Sołoducho ufundowała dodatkową nagrodę dla najlepszego zawodnika I etapu Olimpiady spoza Wrocławia. Nagrodę wręczyła Mateuszowi Drągowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Opr. Andrzej Puszyński

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.