ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Komisje i Sekcje SITPChem w kadencji 2018-2020

Komisje i Sekcje SITPChem w kadencji 2018-2020

 

Zarząd Główny SITPChem,  na posiedzeniu 13 marca br. zatwierdził składy Komisji i Sekcji SITPChem w kadencji 2018-2022. Komisje SITPChem: Komisja Regulaminowo-Statutowa – przewodniczący Lech Bartkowski (O/Poznań); Komisja Nagród i Odznaczeń – przewodniczący Józef Kozieł O/Cieszyn; Komisja ds. Specjalizacji Zawodowych i Rzeczoznawców; Komisja Historii – przewodniczący Teodor Bek O/Kędzierzyn-Koźle; Komisja Prawodawstwa Chemicznego – przewodnicząca Joanna Pokora O/Kędzierzyn-Koźle.
Sekcje SITPChem: Sekcja ds. Dozoru Urządzeń Technicznych; Sekcja Nawozowa; Sekcja Edukacyjna  przewodnicząca Elżbieta Jarguz O/Gliwice;  Sekcja Inżynierii i Aparatury Chemicznej – przewodnicząca prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko; Sekcja Inżynierii Produkcji – przewodniczący Adam Tarniowy O/Oświęcim; Sekcja Korozji – przewodniczący prof. Witold Gnot O/Gliwice; Sekcja Ochrony Środowiska – przewodnicząca Grażyna Król O/Gliwice; Sekcja Węglowa – przewodnicząca Lidia Kurzeja O/Gliwice;  Sekcja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – przewodnicząca Lidia Kurzeja O/Gliwice; Sekcja Wyrobów Lakierowych – przewodniczący Józef Kozieł O/Cieszyn; Sekcja Biotechnologiczna – przewodnicząca prof. Danuta Gillner O/Gliwice.
Pełne wykazy Członków Komisji i Sekcji: https://sitpchem.org.pl/o-sitpchem/komisje/

Inf. SITPChem

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.