ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

 

Zakopane, 7-9 maja 2019 r.

XXIII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym odbędzie się w Zakopanem Początek 7 maja, a zakończenie 9 maja br. Miejscem spotkania będzie Hotel Mercure Kasprowy (www.kasprowy.pl) otoczony górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami; jako jedyny w Zakopanem znajduje się bezpośrednio przy sezonowym kąpielisku geotermalnym i stacji narciarskiej z dwoma kolejkami linowymi z czego jedna oferuje również całoroczne przejazdy widokowe.

Konferencja jest od początku organizowana przez Oddział SITPChem w Tarnowie przy wsparciu Grupy Azoty ZAT SA. Prezes Oddziału, kol. Zbigniew Paprocki, zapraszając do udziału w tegorocznych Ekotrendach w imieniu organizatorów, pisze:

Branża chemiczna we współczesnym świecie dynamicznie się rozwija. Na naszych oczach rozgrywają się znaczące procesy: realizowane są wielkie inwestycje, zachodzą zaawansowane procesy z zakresu innowacji, dokonywane są wielomiliardowe fuzje generujące synergie kosztowe. Polski przemysł chemiczny ma ambicje, aby w tych procesach uczestniczyć. Urzeczywistnia się to w odważnych planach inwestycyjnych w każdej dziedzinie szeroko rozumianej chemii i petrochemii. Polski przemysł chemiczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem, a środki finansowe przeznaczane na inwestycje w tym sektorze stale rosną.

Z drugiej jednak strony polska branża chemiczna nieustannie staje w obliczu wielorakich wyzwań, które w znaczący sposób utrudniają realizację jej ambitnych planów. Są to zarówno coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia „wewnętrzne” wynikające z regulacji Unii Europejskiej, m. in. dotyczące limitów emisji do atmosfery czy zawartości kadmu w nawozach. Ale są to również zagrożenia zewnętrzne wynikające z konkurencji ze strony m. in. posiadającej tani gaz Rosji, czy z państw Dalekiego Wschodu zalewających Europę tanimi produktami niskiej jakości. Aby polski przemysł chemiczny mógł skutecznie się z tymi wyzwaniami mierzyć, potrzebne jest mu nie tylko zwiększenie wydatków na inwestycje czy badania i rozwój. Potrzebna jest mu także konkretna pomoc państwa, przejawiająca się m. in. skutecznym lobbingiem w instytucjach unijnych.

Zagadnieniom tym poświęcona będzie kolejna Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, której tematem przewodnim jest pytanie: „Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych?”. Konferencja ta, która już od ponad dwóch dekad z udziałem przedstawicieli branży chemicznej, organizacji wspierających branżę oraz reprezentantów instytucji państwowych, zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania czekające branżę chemiczną, w tym roku będzie próbą odpowiedzi na pytania, czego potrzeba polskiej branży chemicznej, aby skutecznie realizować jej ambicje znaczącego uczestnictwa na światowym rynku.

Jestem głęboko przekonany, że ta istotna wymiana refleksji, która będzie miała miejsce w dniach 7-9 maja 2019 r. w Zakopanem, pozwoli na wyciągnięcie wielu cennych wniosków i wypracowanie istotnych kierunków działania. Dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży chemicznej, nauki, organów administracji państwowej i samorządowej do uczestnictwa w tym niezmiernie ważnym wydarzeniu.

W programie Konferencji zapowiadane są m.in.:

Panel dyskusyjny – Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych?  z udziałem m.in.:   Prezesa Grupy Azoty S.A.  Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,  Prezesa Zarządu Synthos S.A.,  Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej oraz przedstawicieli:  Business Poland House, Polskiej Fundacji Narodowej, PKN ORLEN S.A., Lotos S.A., Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Wykłady tematyczne wygłaszane przez przedstawicieli następujących firm i instytucji:

– Małgorzata Typko (Ministerstwo Środowiska) – Konsekwencje uszczelniania systemu gospodarki odpadami dla prowadzących instalacje wymagające  pozwolenia zintegrowanego.
– Prof. Jacek Kijeński (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) – Nie ma współczesnej cywilizacji bez plastików. O efektywnych metodach recyklingu tworzyw polimerowych.
– Wojciech Piskorski (Carbon Risk Management Partners) – Wyzwania i szanse dla konkurencji przemysłu chemicznego  w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Europy
– Magdalena Trybuch (Ramboll Environ Poland Sp. z o.o.) – Problemy monitoringu oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej w czasie ich eksploatacji oraz po jej zakończeniu
–  Zbigniew Kozłowski, Miłosz Tomasik (K&L Gates) – Wyzwania stojące przed sektorem chemicznym związane z konkluzjami BAT LCP oraz systemem EU ETS
– Małgorzata Sikora (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP) – Działalność Wód Polskich po roku funkcjonowania. Spostrzeżenia i wnioski na przyszłość
– Anicenta Bubak (Cenia Ekspertyzy) – Wykorzystanie bioindykatorów w ocenie środowiskowego narażenia na azot
– Mariusz Kalisz, Janusz Krupanek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) – Gospodarka Obiegu Zamkniętego a substancje niebezpieczne w przemyśle
– Robert Klimek (NALCO Polska Sp. z o.o.) – Automatyzacja procesu zabezpieczania nawozów ciekłych przed korozją.

(wiecej https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konferencje/ oraz  http://www.trendyeko.pl/)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.