ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Debata PIPC

Debata PIPC

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest gospodarzem debaty w ramach Kampanii „Polska Chemia” pt. „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Kierunki zmian regulacji odpadowych – szanse i wyzwania dla Polskiej Chemii”, 15 kwietnia 2019 roku w Warszawie.  Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Spotkanie to płaszczyzna dyskusji i wymiany poglądów w ważnych dla sektora chemicznego  obszarach, takich jak utrzymanie wartości produktów i zasobów w gospodarce najdłużej jak to możliwe, czyli zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Tematyka debaty obejmuje jeden z kluczowych elementów, niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości i jest spójna z założeniami powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Zespołu do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego. (inf. PIPC, 25.03.2019)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.