ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkania Noworoczne w Oddziałach SITPChem…

Spotkania Noworoczne w Oddziałach SITPChem…

w Kędzierzynie-Koźlu…

12 stycznia 2019 r. w kawiarni Atena w budynku domu kultury w Kędzierzynie-Koźlu spotkali się członkowie Oddziału SITPChem i Przyjaciele Oddziału – razem ponad 50 osób. Wśród gości była m.in. Pani prezydent miasta, Sabina Nowosielska. Spotkanie otworzył Prezes Oddziału; głos zabierali także Adam Górny, Teodor Bek, Zbigniew Ślęzak, Jerzy Kropiwnicki.

w Gliwicach…

16 stycznia 2019 r. w Gliwickim Domu Technika NOT ponad 100-osobowa grupa członków i Przyjaciół gliwickiego oddziału SITPChem spotkała się na tradycyjnym Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym. Obecni był Profesorowie z Wydziału Chemicznego Politechniki śląskiej, z dziekanem, prof. Krzysztofem Walczakiem i byłym dziekanem, prof. Andrzejem Jarzębskim, prof. Beata Cwalina, prof. Witold Gnot, prof. Ginter Nawrat, a przede wszystkim Profesor Józef Szarawara – Senior i wielki Przyjaciel gliwickiego Oddziału SITPChem, najserdeczniej honorowany przez uczestników spotkania. Noworoczne spotkanie uświetnili swoją obecnością członkowie Prezydium ZG SITPChem z Prezesem ZG SITPChem, Jerzym Klimczakiem i przewodniczącym GKR, Stanisławem Gruszką. Przybyli szefowie firm, nauczyciele, współpracownicy.

Podczas spotkania prezes Jerzy Kropiwnicki przypomniał najważniejsze wydarzenia 2018 roku, organizowane przez Oddział konferencje, wyjazdy, Gliwickie Dni Techniki organizowane wspólnie z Gliwicką RM FSNT-NOT, wspomniał o wrześniowym XXXI Walnym Zjeździe SITPChem i wyborach władz Stowarzyszenia, a także o podjęciu przez XXXI WZ SITPChem Uchwały Zjazdowej. Omówił zmieniające się warunki funkcjonowania SITPChem wobec kurczącego się przemysłu chemicznego, ale też o realizowanych już w Oddziale nowych kierunkach działania, w tym z nastawieniem na współpracę z młodzieżą szkolną i akademicką.

Ważnym wydarzeniem podczas Noworocznych Spotkań SITPChem w Gliwicach jest wręczenie legitymacji nowym członkom SITPChem. Podczas spotkania odebrali je m. in. dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. PŚ i Jolanta Naparło, Koło SITPChem Byłych Pracowników GZChem Carbochem.

 

Legitymację SITPChem odbiera dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. PŚ – z rąk Prezesa ZG

Legitymację SITPChem odbiera z rąk Prezesa ZG SITPChem, Jolanta Naparło, Koło SITPChem Byłych Pracowników GZChem Carbochem

 

Równie ważne jest tradycyjne wręczenie nagród laureatom dorocznego Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w raku akademickim 2017/2018, organizowanego przez Zarząd Gliwickiego Oddziału SITPChem wspólnie z Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej; pracę z zakresu chemii, posiadającą możliwość praktycznego wykorzystania w przemyśle.

Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący, prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Dziekan WCh Politechniki Śląskiej i Kierownik Katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii; członkowie: prof. dr hab. inż. Witold Gnot, dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, Prodziekan ds. Studentów, mgr inż. Jerzy Kropiwnicki, Prezes ZO SITPChem w Gliwicach, dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ oraz Sekretarz, dr inż. Teresa Buczek, w tajnym głosowaniu przyznała miejsca w tegorocznej edycji Konkursu:

  • I miejsce – mgr inż. Aleksander Wyciszkiewicz – za pracę pt. Usuwanie powłok miedzianych z powierzchni stali poddanej obróbce cieplno-chemicznej, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Gintera Nawrata, prof. PŚ, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny PŚ.
  • II miejsce – mgr inż. Natalia Serwata – za pracę pt. Kwasowe ciecze jonowe jako katalizatory reakcji syntezy plastyfikatorów, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Chrobok, prof. PŚ i opieką mgr. inż. Piotra Latosa, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Pertochemii, Wydział Chemiczny PŚ
  • III miejsce – mgr inż. Katarzyna Leśniak – za pracę pt. Otrzymywanie warstw organiczno-nieorganicznych na powierzchni wybranych stopów tytanu, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Alicji Kazek-Kęsik i opieką mgr inż. Agnieszki Nosol, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny PŚ.
Laureat I miejsca konkursu na najlepszą pracę dyplomową – mgr inż. Aleksander Wyciszkiewicz i kierujący pracą – dr hab. inż. Ginter Nawrat, prof. PŚ
Laureatka II miejsca konkursu na najlepszą pracę dyplomową – mgr inż. Natalia Serwata
Laureatka III miejsca konkursu na najlepszą pracę dyplomową – mgr inż. Katarzyna Leśniak i kierująca pracą – dr inż. Alicja Kazek-Kęsik

 

 

Wymienione trzy prace zostały jednocześnie zgłoszone do Ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę z zakresu chemii, posiadającą możliwość praktycznego wykorzystania w przemyśle.

Wspaniali uczestnicy Noworocznego spotkania w Gliwicach, a wśród nich Pan Profesor Józef Szarawara i Przyjaciółka Oddziału Pani Profesor Beata Cwalina
Prezes Jerzy Kropiwnicki dziękuje Zespołowi Wielkie Rzeczy – młodym muzykom z Gliwic – towarzyszącemu Spotkaniu

 

Noworoczne Spotkanie gliwickiego oddziału SITPChem zawsze połączone jest ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek, a potem niekończących się rozmowach przy poczęstunku i winie. Tradycją jest znakomity nastrój, wspaniała atmosfera i uśmiechy na wszystkich twarzach. To niewątpliwie wielka zasługa kol. Jerzego Kropiwnickiego, Prezesa Oddziału SITPChem w Gliwicach i towarzyszącej mu w pracy kol. Elżbiety Jarguz. Dziękujemy!

we Wrocławiu…

24 stycznia 2019 r. w pięknym budynku Wrocławskiej Rady FSNT-NOT, Wrocławski Oddział SITPChem zorganizował Noworoczne Spotkanie. Pośród osób od wielu lat współpracujących ze Stowarzyszeniem, na spotkanie przybyli m. in. Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia, prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk oraz Pani Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Anna Trzeciak, Wiceprezes WR FSNT NOT – dr inż. Piotr Gorzelany, Profesorowie i pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, a wśród nich Przewodnicząca Oddziału PTChem, dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska. Licznie przybyli członkowie Wrocławskiego Oddziału prezentujący trzy pokolenia pracowników obu Uczelni.

Prezes Wrocławskiego Oddziału SITPChem, Tadeusz Słonka wręcza list gratulacyjny
Były Prezes ZG SITPChem, obecnie członek Oddziału SITPChem we Wrocławiu, kol. Adam Mazur wznosi toast za nasze wspaniałe Stowarzyszenie!

Zwyczajem spotkań Noworocznych we Wrocławiu jest wręczanie jubileuszowych dyplomów beneficjentom okrągłych urodzin oraz rozmowy i dyskusje o szerokim zaangażowaniu Koleżeństwa ze Stowarzyszenia w organizację i przeprowadzenie Wrocławskiego Festiwalu Nauki oraz Olimpiad Chemicznych. Te imponujące przedsięwzięcia są dowodem na to, że wola upowszechniania nauki, zainteresowania nią największej liczby młodzieży może być skuteczna i skupiać wielu ludzie w realizacji wspólnych wspaniałych celów. Podczas spotkania wspominano jeszcze grudniową (2018) Galę z okazji 70-lecia Oddziału Wrocławskiego NOT, w której licznie uczestniczyli członkowie SITPChem z Oddziału Wrocławskiego i Oddziału w Brzegu Dolnym.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.