ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekcja Inżynierii Produkcji – nowa sekcja SITPChem

Sekcja Inżynierii Produkcji – nowa sekcja SITPChem

 

Podczas posiedzenia ZG SITPChem w Oświęcimiu, kol. Adam Tarniowy zaproponował, aby miejsce dawnej sekcji Jakości i Normalizacji, powołać Sekcję Inżynierii Produkcji

Proponowany zakres działania Sekcji, to:

  • Inżynieria Jakości, zarządzanie jakością, zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością w przemyśle chemicznym (nowe trendy, rozwiązania, aplikacje, analizy, oceny)
  • Lean management – system zarządzania – wdrożenia, nowe elementy, analizy funkcjonownia w zakladach przemysłowych
  • Logistyka, transport, gospodarka magazynowa – nowe rozwiązania, propozycje usprawnień, nowe systemy zarządzania
  • Inżynieria utrzymania ruchu – nowe koncepcje (profilaktyka maszyn, predykcyjne utrzymanie ruchu), nowe metody i narzędzia diagnostyczne, oprogramowanie, systemy akwizycji danych, zarządzanie parkiem maszynowym
  • Normalizacja – jeśli zostanie zgłoszone zapotrzebowanie – można nawiązać współpracę z PKN w zakresie m.in. opiniowania projektów nowych lub aktualizowanych norm

Sekcja Inżynierii Produkcji, z uwagi na aktywną współpracę pomiędzy Oddziałem Oświęcim a Instytutem Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ Oświęcim będzie zlokalizowana przy Oddziale SITPChem w Oświęcimiu.

Kontakt: tarniowy@interia.pl i/lub sekretariat@sitpchem.org.pl.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.