ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA, 23-25 października 2019 r., Ustroń Jaszowiec

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA, 23-25 października 2019 r., Ustroń Jaszowiec

 

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy jest organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Oddziału w Gliwicach i Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Radę Miejską FSNT-NOT w Gliwicach.

Na Konferencji spotykają się osoby zainteresowane nowymi technologiami ekoinnowacyjnymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony Środowiska oraz współpracą firm przemysłowych i nauki, a także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

Tematyka Konferencji obejmuje:
– nowoczesne metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów (mechaniczne, biologiczne, termiczne)
– aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej, a efektywność energetyczna
– ochrona powietrza – technologie, urządzenia systemy
– odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
– biopaliwa – perspektywy i ograniczenia
– Pakiet Klimatyczny – blaski i cienie
– zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska
– rozporządzenia, dyrektywy, przepisy prawa, komentarze i interpretacje
– od laboratorium do skali przemysłowej – współpraca nauki i przemysłu.

Komunikat i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: www.gliwice.sitpchem.org.pl

Kontakt z Organizatorami: pod telefonami (32) 231 27 26 oraz kom. 664 421 349 i 664 421 351
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Inf. SITPChem O/Gliwice, 30.01.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.