ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXIV Walny Zjazd SIMP

XXXIV Walny Zjazd SIMP

 

Od 8 do 9 grudnia br. w Rydzynie obradował XXXIV Walny Zjazd SIMP. Na zaproszenie SIMP w uroczystościach w Rydzynie uczestniczył wiceprezes ZG SITPChem Jerzy Kropiwnicki. Prezes ZG SITPChem skierował w imieniu SITPChem list gratulacyjny, w którym napisano m. in. „Konsekwentna realizacja Misji SIMP, działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów, a także dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników sprawia, że SIMP jest uznaną i znakomicie rozpoznawalną organizacją inżynierską pośród innych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Tradycja SIMP, sięgająca II połowy XIX wieku i konsekwentne działania na rzecz środowiska inżynierskiego w Polsce, w tym popularyzowania najnowszych osiągnięć technicznych, rzeczoznawstwa i wielorakich form szkolenia inżynierów i techników, pokazuje, jak wielkie spektrum spraw stoi przed XXXIV WZ SIMP. Życzymy owocnych obrad i najlepszych wyborów.
Mamy wielką nadzieję pozostawania w przyjaźni i współpracy naszych organizacji – dla dobra całego ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników w Polsce”.

Więcej http://simp.pl/

Inf. SITPChem, 9. 12.2018

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.