ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nagrody im. Mariana Górnego w Kędzierzyńsko-Kozielskim Oddziale SITPChem

Nagrody im. Mariana Górnego w Kędzierzyńsko-Kozielskim Oddziale SITPChem

 

19 listopada 2018 r. odbyło się coroczne wręczanie nagrody im. Mariana Górnego wyróżnionym uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.  Nagroda ta przyznawana jest uczniom za wybitne osiągnięcie w dziedzinie techniki od 2010 r. Patronem i pomysłodawcą nagrody jest wieloletni dyrektor ds. inwestycji Kędzierzyńskich Azotów, ale przede wszystkim niezwykle zaangażowany działacz SITPChem i FSNT-NOT, wieloletni prezes zarządu kędzierzyńskiego oddziału i członek władz SITPChem i FSNT-NOT na szczeblu ogólnopolskim.  Fundatorem nagrody od początku jej istnienia jest Grupa Azoty ZAK S.A.

Kapituła w składzie Barbara Szeremeta – przedstawiciel rodziny Mariana Górnego, Maria Staliś – Dyrektor ZSTiO  i Adam Gurgul – przedstawiciel Zarządu oddziału SITPChem, w tym roku postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody dwóm wyróżnionym uczniom:

Janowi Bury – za bardzo wysokie osiągnięcia w dziedzinie innowacji technicznych i wynalazczości na szczeblu ogólnopolskim, za poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, które znajdują zastosowanie przy projektowaniu i budowie robotów i pojazdów mobilnych.

Oskarowi Barczowi – za otwartość umysłu, wyznaczanie celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, pogłębianie i rozwijanie pasji z zakresu aplikacji internetowych, multimediów i programowania oraz zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Nagrody zostały wręczone przez przedstawicieli SITPChem, fundatora, a na uroczystość został zaproszony Wicestarosta i media.  Informacja ukazała się w lokalnych mediach.

(inf. Izabela Turza, O/Kędzierzyn-Kozle, 22.11.2018)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.