ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

 

W dniach 26 i 27 stycznia br. odbył się we Wrocławiu drugi etap LXIV Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 39. uczniów (pięciu z dwóch szkół województwa opolskiego i 34. z dziesięciu szkół województwa dolnośląskiego).
Zawody rachunkowe odbyły się 26 stycznia br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu, prof. Kazimierz Orzechowski, i Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Anna Trzeciak, powitali uczestników Olimpiady i ich nauczycieli, po czym zerwali pieczęcie na kopertach z tematami zadań i rozpoczęły się zawody teoretyczne.
Zawody laboratoryjne odbyły się w sobotę 27 stycznia br. w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Po poinstruowaniu uczniów o regulaminie i przepisach obowiązujących w laboratorium, rozdano zawodnikom kartki z zadaniami i od tego momentu rozpoczęto odmierzanie czasu.

 

olimipiada-chemiczna

Zawody laboratoryjne w laboratoriach
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Zawody laboratoryjne w laboratoriach
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Uroczyste zakończenie Olimpiady drugiego etapu
LXIV Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu

 

Wręczenie nagrody Markowi Adaszyńskiemu z Kłodzka

 

Uroczystość prowadził prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, który wygłosił przemówienie i podziękowanie skierowane do uczestników Olimpiady, ich nauczycieli oraz do sponsorów, którzy ufundowali nagrody; a byli nimi: dziekani Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, PCC Rokita, Stowarzyszenie EKOS, Prezes Wrocławskiej Rady SNT-NOT Tadeusz Nawracaj oraz sponsorzy indywidualni:  prof. Maria Golonka-Cieślak i prof. Jadwiga Sołoducho.

Inf. Andrzej Puszyński, luty 2018 r.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.