ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 24 października 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 24 października 2017 r. w Warszawie

Bardzo ważne podczas tego posiedzenia było omówienie przygotowań do Jubileuszu 90-lecia SITPChem i NWZ SITPChem. Przedstawiono szczegóły organizacyjne oraz program obrad NWZ i Jubileuszu 90-lecia SITPChem. Po zakończeniu uroczystości zaplanowano spotkanie towarzyskie. W programie przewidziano m. in. wykład Prezesa SITPChem, Profesora Jacka Kijeńskiego, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz wystąpienie Prezesa Grupy Azoty SA, Doktora Wojciecha Wardackiego na temat 90-letniej historii przemysłu nawozowego w Polsce oraz koncert skrzypcowy w wykonaniu Pani Aleksandry Maciejewskiej, skrzypaczki – studentki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, a jednocześnie studentki IV roku medycyny. Trwają prace nad okolicznościowym wydawnictwem, które otwiera tekst Prezesa, Profesora Jacka Kijeńskiego „W pogoni za uciekającym horyzontem” Refleksja na Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, fragmenty publikacji z Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (przywiezionego przez kol. Jerzego Paprockiego), wspomnienie o kol. Jerzym Paprockim oraz informacje o Oddziałach SITPChem. Patronat Medialny nad Jubileuszem objęły miesięczniki Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją. Obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem wsparła Grupa Azoty SA – Główny Partner uroczystości, a także SYNTHOS SA; Główny Instytut Górnictwa; FLUOR SA; EmiPro Sp.z o.o. i BMP.

Zdecydowano o Medalach i Wyróżnieniach, które będą wręczane podczas Jubileuszu: Godność Członka Honorowego: prof. Maria Szpakowska (O/Gdańsk) i Marek Kryger (O/Poznań); Medal im. prof. Świętosławskiego: prof. Danuta Żuchowska (O/Wrocław) i Stanisław Oczkowicz (O/Tarnów); Honorowa Odznaka SITPChem dla osób prawnych: PROZAP Sp.z o.o. i  Madonis Sp.z o.o.; Medal im. F. Kucharzewskiego: Jerzy Paprocki (O/Warszawa) – Medal odbierze Rodzina kol. Paprockiego; Zasłużony Senior NOT: Andrzej Cebulski (O/Oświęcim) i Jerzy Ślot (O/Toruń); Diamentowa Odznaka NOT: Stanisława Dąbrowska (O/Oświęcim); Złota Odznaka Honorowa NOT: Stanisław Hławiczka (O/Cieszyn) i Witold Anusiak (O/Toruń); Srebrna Odznaka Honorowa NOT: Witold Szczypiński (O/Tarnów), Waldemar Sidor (O/Puławy), Roman Grycza (O/Poznań) i Ryszard Bielas (O/Police); Honorowa Odznaka SITPChem: Krystyna Jastrzębska (Księgowa ZG SITPChem), Andrzej Trochimczuk (O/Wrocław), Krzysztof Dziarnowski (O/Police) i Justyna Fila (Biuro ZG SITPChem).

Kol. Sekretarz poinformował o trwających rozmowach z firmą TOMO GROUP w sprawie wydawania czasopisma CHEMIK.

W wyniku dyskusji Prezydium ZG SITPChem powierzyło kol. Annie Czumak-Bienieckiej funkcję przedstawiciela SITPChem w Radzie Nadzorczej Wydawnictwa SIGMA NOT; decyzja ta musi być zatwierdzona przez ZG SITPChem.

Przekazana została informacja o spotkaniu w Warszawie, w którym uczestniczyła córka kol. Paprockiego, Pani dr Joanna Paprocka-Gajek oraz kol. Teodor Bek, Przewodniczący Komisji Historycznej SITPChem i kol. Anna Bieniecka, wiceprezes. Intencją tego spotkania było omówienie możliwości uczczenia pamięci kol. Jerzego Paprockiego. Córka kol. Paprockiego powiedziała, że  Rodzinie ogromnie zależy na wydaniu książkowym zawierającym przygotowywane przez Jerzego Paprockiego biogramy Chemików, publikowane przez 10 lat w kolejnych wydaniach miesięcznika CHEMIK (do końca 2016 r.) oraz te przygotowywane dopiero, znajdujące się w Jego komputerze. Wspomniała, jak wiele wysiłku, zaangażowania i swojej aktywności poświęcił Jej Ojciec tej pracy autorskiej.

Kol. Prezes uznał, że przygotowanie takiego ważnego spotkania jest możliwe dopiero, w porozumieniu z Rodziną śp. Jerzego Paprockiego, w lutym 2018 roku.

Następnie przekazana została informacja o XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”, 08 – 10 listopada 2017 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu, której organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem, a wpółorganizatorami Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach. W programie zaplanowano 5 Sesji, podczas których zostanie wygłoszonych 19 referatów oraz zaprezentowanych będzie ok. 21 posterów.

Wspomniano także o XXIII Konferencji PRZEMYSŁ CHEMICZNY Wyzwania i bariery z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce, zaplanowanej na 6 – 8 grudnia 2017 r. pod zmienioną nazwą PRZEMYSŁ CHEMICZNY – HORYZONTY I PERSPEKTYWY ROZWOJU.

Przedstawiono informację przekazaną przez kol. A. Puszyńskiego – prezesa Oddziału SITPChem we Wrocławiu na temat 60. Zjazdu Naukowego PTChem, który odbył się w dniach 17-21 września 2017 r. we Wrocławiu. Obrady odbywały się w 17. sekcjach. Sekcja S05: Technologia chemiczna, kierowana przez dr. hab. inż. Piotra Rutkowskiego działała pod patronatem Zarządu Oddziału SITPChem we Wrocławiu. Podczas Zjazdu jedna sesja została poświęcona 100-leciu Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. W ramach Sekcji Technologicznej odbyła się również Sesja posterowa, na której przedstawiono 46 ciekawych prac; sesja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sesję Technologiczną przygotował Oddział SITPChem we Wrocławiu, a była ona znakomita merytorycznie i organizacyjnie.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.