ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

The OXO Conference’2017

The OXO Conference’2017

The OXO Conference2017

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz drugi zaprosiła partnerów biznesowych, przedstawicieli przemysłu tworzywowego i przetwórstwa chemicznego, do udziału w The OXO Conference. Wydarzenie związane z działalnością kędzierzyńskiego Segmentu OXO, odbyło się 16 listopada 2017 r. w Sopocie i przebiegało pod hasłem „Illuminating the future of OXO and the derivatives”.

W programie konferencji przewidziano trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich pod nazwą Rynkowe fundamenty OXO prezentowała globalne podejście do europejskich rynków chemicznych i petrochemicznych, oraz uwarunkowania rynku alkoholi OXO. Wydarzenie otworzyła Hardeep Parmar, Dyrektor ds. Chemii Specjalistycznej w brytyjskiej firmie konsultingowej Kline. W swojej prelekcji opisała dwie dekady przemian europejskich producentów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmiany charakterystyki produkcji z chemii masowej na chemię specjalistyczną, charakteryzującą się większym popytem i atrakcyjniejszymi marżami.

Z kolei Mike Beal, Dyrektor ds. Consultingu Chemicznego w IHS Markit, wypowiadając się na temat stanu i perspektyw rozwoju globalnych rynków chemicznych, zwrócił szczególną uwagę na wzrastające zapotrzebowanie na produkty chemiczne. Szczególnie istotnym w tym względzie jest rynek chiński oraz  zwiększenie  jego mocy produkcyjnych, a także perspektywy rozwoju amerykańskich aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w obszarze zatoki meksykańskiej. Sesję zamknął Jeremy Pafford, Redaktor Naczelny ICIS Americas, który podkreślał, że to dobry czas dla firm działających w branży chemicznej, ponieważ każdy jej gracz, niezależnie od lokalizacji, ma szansę być konkurencyjny.

Kolejny blok pod nazwą Produkty OXO i ich dalsze przetwórstwo skoncentrowany był na zastosowaniu produktów OXO w branży farb i lakierów, paliw oraz plastyfikatorów. Sesję otworzył Ying Ho Lee, Kierownik ds. Marketingu w niemieckim przedsiębiorstwie Synthomer. Pozytywne trendy przywołała kolejna prelegentka – Joanna Imiołczyk z firmy Nitroerg S.A. – Widzimy wyraźną światową tendencję w zakresie podwyższania standardów dla paliw przeznaczonych do napędów silników. Nie tylko w aspekcie efektywności, ale również ekologii – komentowała po wystąpieniu pn. Dodatki paliwowe na bazie OXO. Ostatni temat sesji – rozwój rynku plastyfikatorów – był podejmowany przez przedstawiciela, gospodarza konferencji – Grupy Azoty ZAK S.A. Maciej Budner, Kierownik Działu Marketingu Strategicznego, w swoim wystąpieniu koncentrował się na obecnych i przyszłych makro trendach w rozbiciu na kluczowe rynki: azjatycki, amerykański i europejski.

Ostatnia sesja konferencji poświęcona była wydłużeniu łańcucha wartości w segmencie plastyfikatorów. Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr hab. Kazimierz Piszczek, przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, oraz Piotr Sułkowski, Dyrektor Zaopatrzenia w Grupie ERGIS, specjalizującej się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC, PET i PE. W wystąpieniu pn. Folie PVC i trendy rynkowe w przetwórstwie tworzyw, przedstawiciel Grupy ERGIS opisał aktualne wyzwania rynkowe związane z plastyfikatorami oraz szeroko pojętą gospodarką obiegu zamkniętego, czyli recyclingiem. Prelegent przybliżył działania firmy zmierzające do tego, by produkowane polimery miały „drugie życie”.

Podczas tegorocznej konferencji nie zabrakło akcentu artystycznego. Goście mieli okazję podziwiać obrazy znanej impresjonistki Marii Wollenberg-Kluza, podczas dedykowanego wernisażu. – Pomyślałam, że przy tak poważnej konferencji nie zaszkodzi przerywnik muzyczny. Wprawdzie nie słyszymy tu muzyki, jednak można ją wyrazić i zaobserwować w kolorach – komentowała malarka.

Tegoroczną, drugą edycję The OXO Conference podsumował w imieniu gospodarza konferencji – Grupy Azoty ZAK S.A. – Prezes Zarządu Paweł Mortas. – The OXO Conference, to inicjatywa, która pozwala nam wypromować w branży działania kędzierzyńskiego Segmentu OXO oraz wspólne osiągnięcia, wypracowane z partnerami biznesowymi. Podczas gdy pierwsza edycja konferencji skupiała się na technologii OXO, tegoroczna przybliżała w większym stopniu zastosowania produktów OXO, poruszała głównie aspekt rynkowy. Cieszy nas doskonała frekwencja oraz fakt, że swoją wiedzą dzielili się znakomici prelegenci, posiadający globalną perspektywę. Konferencja wzbudza zainteresowanie wśród przedstawicieli wielu segmentów biznesowych oraz firm konsultingowych, co stanowi wartość dodaną. Już teraz zapraszam na kolejną edycję, podczas której kolejni eksperci podzielą się wiedzą – mówi Paweł Mortas.

Konferencja The OXO Conference została zainspirowana jubileuszem 30-lecia instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK S.A. Jej pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2016 roku we Wrocławiu. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło przedstawicieli segmentów biznesowych związanych z produkcją alkoholi OXO i plastyfikatorów. Druga edycja the OXO Conference była podsumowaniem działań Grupy Azoty ZAK S.A. na rynku OXO oraz próbą uwypuklenia ogromnego wpływu, jaki firma oraz jej partnerzy wywierają na kształt tego rynku.

Galeria zdjęć z The OXO Conference

(więcej informacji i opisy fotografii na https://oxoplast.com/druga-odslona-the-oxo-conference-zorientowana-na-rynek)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.