ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 20 września 2017 r. w Tarnowie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 20 września 2017 r. w Tarnowie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w Tarnowie połączone było z obchodami 90-lecia zrzeszania się inżynierów i techników przemysłu chemicznego  w Tarnowie–Mościcach. Zarząd dopełnił formalności zatwierdzenia rekomendowanych przez Prezydium Zarządu Głównego: regulaminu obrad NWZ SITPChem i programu uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem, wniosków o nadanie odznaczeń; zatwierdzenia decyzji o uzupełnieniu składu Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed korozją” o osobę Dr. Tomáša Prošeka – kierownika Wydziału Materiałów Konstrukcyjnych na Uniwersytecie Chemii i Technologii w Pradze.
Po przedyskutowaniu spraw związanych z dalszym funkcjonowaniem ZW CHEMPRESS-SITPChem (powołanym w 1992 r. przez ZG SITPChem), wobec zawieszenia działalności i starań o znalezienie nowego wydawcy dla miesięcznika CHEMIK, członkowie Zarządu przegłosowali zgodę na likwidację tego Zakładu i jednocześnie zobowiązali kierownika ZW CHEMPRESS-SITPChem i byłej redaktor naczelnej miesięcznika CHEMIK do sporządzenia odpowiednich dokumentów zamykających działalność ZW CHEMPRESS-SITPChem.

Z uwagą dyskutowano o nowych możliwościach działalności Stowarzyszenia we współpracy
z uczelniami wyższymi (młodzi naukowcy) i inżynierami rozpoczynającymi pracę w ZAT. Oddział SITPChem w Tarnowie ma sukcesy we współpracy z młodymi ludźmi w firmie; warto wykorzystać to doświadczenie w działalności całego Stowarzyszenia. Również Oddział
w Gliwicach ma doświadczenie współpracy z młodymi naukowcami w przygotowywaniu organizacji dorocznej konferencji Ochrona Środowiska, albo współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej w wielu obszarach. W dyskusji zwracano uwagę na niezbędność podejmowania niekonwencjonalnych aktywności dla zainteresowania Stowarzyszeniem i zwiększaniem liczby jego członków.

Ważną częścią spotkania w Tarnowie były uroczyste obchody 90 – lecia zrzeszania się inżynierów i techników przemysłu chemicznego  w Tarnowie – Mościcach. Zbigniew Paprocki, gospodarz spotkania, Prezes Zarządu oddziału SITPChem w Tarnowie i Wiceprezes ZG SITPChem, przypomniał w bardzo ciekawej prezentacji, początki zrzeszania się chemików w Tarnowie, wielką rolę, jaką odegrało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
w kształceniu i integracji środowiska tarnowskich Chemików; przypomniał twórców ruchu stowarzyszeniowego i ich najważniejsze dokonania. Do dzisiaj tradycja przeplata się w Tarnowie z nowymi wyzwaniami, które jak nigdzie indziej, są tutaj sprawnie realizowane, czyniąc tarnowskich Chemików wspólnotą atrakcyjną, ciekawą, silną merytorycznie i organizacyjnie. Gratulacje!

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.