ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zawiadomienie o śmierci mgr.inż. Jerzego Paprockiego

Zawiadomienie o śmierci mgr.inż. Jerzego Paprockiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, 21 sierpnia 2017 r. w Warszawie, naszego Kolegi i Przyjaciela

Mgr. inż. Jerzego PAPROCKIEGO
Członka Honorowego SITPChem, Członka Honorowego Zarządu Głównego SITPChem

Związanego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r., współtwórcę ważnych dla całego środowiska inicjatyw i wytrwałego realizatora najważniejszych przedsięwzięć. Przez 50 lat współtworzył miesięcznik CHEMIK – jako Autor i Redaktor.

Straciliśmy niezastąpionego Przyjaciela, mądrego i dobrego Człowieka.

Bez Ciebie Jurku świat już zawsze będzie inny. Żegnaj

Koledzy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.