ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ważne oświadczenie w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu

Ważne oświadczenie w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu

Gościem specjalnym obradującej 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rady Krajowej FSNT-NOT był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występując przed delegatami najwyższej władzy ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, Pan Premier złożył ważne oświadczenie w sprawie dalszych losów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP).

Pan Premier z zadowoleniem przyjął deklarację FSNT-NOT o przekazaniu zbiorów MTiP do powoływanego Narodowego Muzeum Techniki. Zadeklarował, że decydując o utworzeniu nowej placówki państwo będzie działało na rzecz rozwiązania problemu zadłużenia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, które powstało w wyniku prowadzenia go bez dotacji od stycznia 2016 r.

Zapewnił też delegatów do Rady Krajowej FSNT-NOT, że przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zostaną zaproszeni do ciał doradczych Narodowego Muzeum Techniki.

Premier pogratulował także wszystkim członkom Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT zaangażowania i działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Jak sam przyznał, ma własne doświadczenia z działalności w Polskim Towarzystwie Socjologicznym i wie, jak ważna jest to aktywność, jak cenna obywatelsko oraz z jakimi problemami się w tej pracy społecznej spotyka.

(inf. J.M.Kowalski, specjalista ds. PR FSNT-NOT, 28. 06. 2017)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.