ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dzień Chemika 2017 w Brzegu Dolnym. Spotkanie inżynierów PCC Rokita SA

Dzień Chemika 2017 w Brzegu Dolnym. Spotkanie inżynierów PCC Rokita SA

Już siedemnasty raz w kolejnych latach, 26 maja br., spotkali się w Brzegu Dolnym członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „przy bigosie prezesa” z okazji Dnia Chemika. Spotkaniu przewodniczył prezes dolnobrzeskiego oddziału SITPChem przy PCC Rokita SA, kol. Roman Bajda.

Uczestnicy spotkania, a obecnych było 57 osób, serdecznie powitali gości: Stanisława Jastrzębskiego – burmistrza Brzegu Dolnego, delegacje doktorantów z prof. Joanną Cabaj i studentów z dr. Mirosławem Giurg – z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Brawami przyjęto licznie obecnych na spotkaniu byłych pracowników Rokity oraz grupę, młodych koleżanek i kolegów, inżynierów Grupy PCC Rokita SA i PCC EXOL SA.

Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, bowiem odbywało się w roku jubileuszowym stowarzyszenia inżynierów chemików, które rozpoczęło działalność 27 listopada 1927 r. Właśnie wtedy odbyło się założycielskie posiedzenie inżynierów chemików, absolwentów Politechniki Warszawskiej, powołujące do życia organizację Związek Inżynierów Chemików.

Podczas spotkania uroczyście wręczono legitymacje SITPChem nowo przyjętym członkom. Legitymacje otrzymali Igor Korczagin, Grzegorz Karnas i Piotr Kubica (nieobecni dwaj pozostali koledzy, którzy także wstąpili do stowarzyszenia w ostatnim roku, Mieczysław Wnukowski i Marcin Engel otrzymają legitymacje przy najbliższej okazji).

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Z ogromnym aplauzem przyjęto wiadomość o przyznaniu przez Zarząd Główny FSNT NOT (na wniosek Zarządu O/Brzeg Dolny) Złotej Odznaki Honorowej NOT kol. Ludwice Kała, rówieśniczce stowarzyszenia, wspaniałej Koleżance, ciągle aktywnej w pracach na rzecz SITPChem O/Brzeg Dolny. Kol. Kała – jak od wielu lat, także w tym roku, sporządziła sprawozdanie finansowe naszego Oddziału za ubiegły rok. Razem z odznaczeniem Jubilatka otrzymała piękny kosz kwiatów. Serdecznie gratulujemy! Gratulacje Kol. Ludwika Ludwika Kała otrzymała również list gratulacyjny od ZG SITPChem, w którym napisano m. in.:„ Wraz z gratulacjami i wielkim podziękowaniem za wspólna pracę w środowisku inżynierów w naszym Stowarzyszeniu, szczególnie w Brzegu Dolnym – przekazujemy Koleżance życzenia dobrego zdrowia, wielu radości i uśmiechu – codziennie”.
Honorową Odznakę SITPChem przyznaną przez ZG SITPChem otrzymał kol. Grzegorz Żarczyński, wieloletni członek komisji rewizyjnej w naszym Oddziale.

W dalszej części spotkania w bardzo interesujący sposób przedstawiono wyniki corocznego konkursu organizowanego przez PCC Rokita dotyczącego najlepszych prac badawczo-rozwojowych wykonanych w 2016 r. Część tę dynamicznie i profesjonalnie przeprowadził kol. I. Korczagin – Dyrektor ds. Rozwoju i Badań w PCC Rokita SA. Dyrektorowi towarzyszył wielokrotny laureat konkursu kol. Michał Kasperski. W głównej kategorii konkursu – „Projekt Roku” – pierwsze miejsce otrzymał projekt polioli z nowoczesnymi antyutleniaczami. Rokita jest pierwszą firmą w Europie oferującą taki typ polioli do produkcji pianek elastycznych. Drugie miejsce otrzymali pracownicy Kompleksu Chemii Fosforu za opracowanie i wdrożenie uniepalniającego dodatku do tworzyw sztucznych o nazwie Roflex T70, a trzecie przyznano zespołowi Kompleksu Polioli – za opracowanie innowacyjnego oleju bazowego o nazwie Rokolub PB-50 stosowanego do formulacji lubrykantowych. W pozostałych kategoriach konkursu laureatami zostali: „Badaczem Roku” wybrano Tomasza Halamusa, a tytuł najlepszego „Projektu Miedzybiznesowego” przyznano zespołom PCC Rokita i PCC Synteza – za rozwój nowych typów produktów. „Optymalizacja Roku” przypadła badaczom z Kompleksu Chloru PCC Rokita – za zwiększenie zdolności produkcyjnych wytworni tlenku propylen. Gratulujemy. Piękne jest to, co jest wymyślone, wdrożone i przynosi efekty firmie i autorom prac badawczych. Gratulujemy!

Po blisko dwugodzinnych uroczystościach oficjalnych, uczestnicy spotkania udali się na tradycyjny bigos Prezesa – do Grappy.

Dziękujemy PCC Rokita za pomoc finansową przy organizacji, wciąż bardzo popularnego spotkania z okazji Dnia Chemika, mimo uzyskania pełnoletności – jak zauważyła kol. Ania z Obornik Ślaskich. Dziękujemy i do zobaczeniu na spotkaniu za rok!

opr. Roman Bajda
Prezes Oddziału SITPChem przy PCC Rokita

Foto 1. Cudowna Jubilatka, kol. Ludwika Kała, laureatka Złotej Odznaki Honorowej NOT (w środku) w towarzystwie Przyjaciół z Oddziału SITPChem przy PCC Rokita

Dzień Chemika 2017

Dzień Chemika 2017

Foto 2. Prezes Oddziału SITPChem przy PCC Rokita, Roman Bajda w towarzystwie Kolegów z Oddziału

Dzień Chemika 2017

Dzień Chemika 2017

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.