ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dzień Chemika 2017 w Cieszynie

Dzień Chemika 2017 w Cieszynie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział w Cieszynie organizuje corocznie sesję „Dzień Chemii” dedykowaną uczniom szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i gimnazjów powiatu cieszyńskiego oraz szkół z Republiki Czeskiej, w ramach współpracy transgranicznej. Tegoroczna sesja „Dzień Chemii 2017” odbyła się 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

Program Sesji obejmował:
1. Konkurs wiedzy o zastosowania chemii w żywności „Jedzenie ma znaczenie – czy wiem ile chemii jem” – jako test indywidualny rozwiązywany online – dla reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych
2. Konkurs na plakat w grafice komputerowej dla gimnazjów (zespoły 2 osobowe)
pt. „Piramida zdrowego żywienia”
3. Wykład prof. dr. hab. inż. Jacka Kijeńskiego, Prezesa Zarządu Głównego SITPChem
pt. „W pogoni za smakiem lodów waniliowych”
4. Prezentacja Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – przedstawili Grzegorz Adam oraz dyr. Regina Bogaczyk
5.Pokaz kuchni molekularnej – wykonanie przez GASTROMAT Mateusz Cekierda

W konkursach uczestniczyło 7 szkół gimnazjalnych oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu Cieszyńskiego, z Republiki Czeskiej oraz z Gliwic, reprezentowanych łącznie przez 45 uczniów.
Szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące im. A.Osuchowskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie, Górnośląskie Centrum Edukacji w Gliwicach (GCE), Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) w Cieszynie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych (ZSEG) w Cieszynie i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego (LOTE) w Cieszynie
Gimnazja powiatu Cieszyńskiego: GM nr 3 Cieszyn, GM Pogwizdów, G Towarzystwa Ewangelickiego, ZS 1 GM 1 Skoczów, ZS Ochaby, ZS Pierściec, ZS 3 GM 4 Skoczów
Przewodnim tematem naukowym było poszerzenie i ugruntowanie wiedzy odnośnie do zakresu i jakości chemii stosowanej w żywieniu. Młodzież wykazała duże zainteresowanie tymi zagadnieniami.
W konkursie wiedzy o zastosowania chemii w żywności przyznano 4 nagrody. Komisja Konkursowa dokonała także oceny plakatów „Piramida zdrowego żywienia” oraz oceniała kreatywność, oryginalność, poprawność merytoryczną. Głosowali także uczestnicy Sesji (publiczność). Przyznano 3 nagrody dla uczniów klas gimnazjalnych.

Sesja „Dzień Chemii’2017”osiągnięła założone cele, w tym popularyzowanie nauki i techniki wśród młodzieży, motywowanie do poszerzania wiadomości, współpracę uczniów szkół powiatu cieszyńskiego, Republiki Czeskiej i z Gliwic oraz wsparcie procesu dydaktycznego szkół. Staramy się zachęcić młodzież do poznawania chemii i podjęcia w przyszłości studiów w tym zakresie.
Sesję zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciele władz SITPChem, w tym: Prezes Zarządu Głównego prof. Jacek Kijeński, Sekretarz Generalny Jerzy Kropiwnicki, Prezes ZO w Oświęcimiu Adam Tarniowy, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Krystyna Wojarsk; -przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego, w tym: Przewodniczący Rady Powiatu: Ludwik Kuboszek, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego; Maria Pindur, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Joanna Materna-Rybińska oraz Wiceprezes FSNT NOT w Bielsku Białej -Antoni Danel; Dyrektor Wyższej Szkoły Biznesu, Oddział w Cieszynie, Regina Bogaczyk i Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie – Lucyna Bałandziuk.

Patronat Honorowy Sesji objęli: prof. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz , JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Janusz Król, Starosta Cieszyński

Prezes ZO SITPChem w Cieszynie Józef Kozieł przekazał podziękowania dla partnerów i instytucji wspierających Sesję, w tym: Starostwo Powiatowe w Cieszynie; Zarząd Główny SITPChem w Warszawie; Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT NOT Bielsko-Biała; Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”, Cieszyn; LAKMA SAT Sp.z o.o. Cieszyn; PPG Polifarb Cieszyn SA, Cieszyn; Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Cieszyn; PHU ELTREX, Sp. z o.o. SK, Goleszów; JUMACOM, Goleszów; Uniwersytet Trzeciego Wieku, Cieszyn; Czasopisma: „Przemysł Chemiczny”, „Ochrona przed Korozją”, „Farby i Lakiery”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” portal OX.

Uruchomione zostało konto na facebooku:
https://www.facebook.com/SITPChem-Oddział-Cieszyn-1891559517733934

Szczególne podziękowania skierowane zostały do dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych a także do zespołu organizacyjnego SITPChem Oddział Cieszyn.

opr. Józef Kozieł
Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inzynierów i Techników
Przemyslu Chemicznego SITPChem w Cieszynie
Członek Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie.
Kontakt bezpośredni: tel: 601553001 e-mail: koziel.jozef@gmail.com

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.