ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SusChem

SusChem

SusChem – Europejska Platforma Technologiczna (ETP) dotycząca zrównoważonego rozwoju w chemii (Sustainable Chemistry). Została stworzona w 2004 r. jako wspólna inicjatywa Cefic, DECHEMA, EuropaBio, GDCh, ESAB i RSC. Misją Suchemu jest inicjowanie i inspirowanie powstawania europejskich innowacji chemicznych i biochemicznych, aby móc skutecznie odpowiadać na wyzwania społeczeństwa.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i innowacyjności przemysłu w Europie, gdzie rozwiązania innowacyjne zapewniają zrównoważony rozwój dotyczący chemii i biotechnologii. Priorytetowe dziedziny tematyczne dla SusChem obejmują następujące obszary: zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów i efektywność energetyczną, wodę, surowce, inteligentne miasta, technologie i edukację. SusChem aktywnie angażuje się w projekty finansowane ze środków unijnych w zakresie badań i innowacji np.: BIO-TIC, R4R, E4Water, CRM_InnoNet.

Oprócz inspirujących nowych projektów badawczych SusChem stwarza wspólne podstawy współpracy dla środowisk akademickich i przemysłu. Poprawia możliwości uczestnictwa przemysłu w europejskich projektach badawczych i pozytywnie wpływa na europejską współpracę z rządami krajowymi.

SusChem może pochwalić się udziałem we wszystkich aspektach europejskiej współpracy m.in.:
• pomaga sformułować program badań i innowacji poprzez przedstawienie rzeczywistych potrzeb przemysłu i pomoc w zrozumieniu, jakie korzyści mogą przynieść nowe przełomowe badania,
• dzięki bazie Brokerage Database i wydarzeniach brokerskich SusChem przedstawia aktualne tematy i pomaga przyciągnąć do siebie partnerów,
• jednym z jego narzędzi jest inicjatywa Cefic w postaci platformy Grant-It, dzięki której SusChem może oceniać projekty, pomagać w opracowywaniu propozycji projektowych i proponować najbardziej odpowiednie możliwości finansowania.

Działania te pomagają przyspieszyć i ułatwić proces finansowania, a w szczególności mogą być pomocne dla mniejszych przedsiębiorstw.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem licznych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym jako jedyna polska organizacja jest członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC i dlatego też wspiera działania SusChem na terenie Polski. Zachęcamy Państwa do korzystania z platformy SusChem (http://www.suschem.org/), gdyż znajdują się tam m.in. informacje o najbliższych warsztatach, konferencjach, spotkaniach brokerskich oraz o platformie Grant-it, która stwarza możliwość szybkiego dostępu do informacji o funduszach europejskich i projektach badawczych (http://www.grant-it.eu/). Logując się do tej bazy możecie Państwo uzyskać dostęp do aktualnie prowadzonych i przygotowywanych projektów, nawiązać współpracę z innymi przedsiębiorcami w ramach danego tematu lub wejść w skład konsorcjum realizującego projekt.
(http://www.pipc.org.pl/projekty/zewnetrzne/suschem, 25.05.2017)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.