ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Projekt ChemMultimodal

Projekt ChemMultimodal


1 czerwca 2016 r. oficjalnie rozpoczął się Projekt ChemMultimodal, który potrwa do 31 maja 2019 r. Projekt ChemMultimodal jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównymi założeniami Projektu jest osiągnięcie 10% wzrostu udziału transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym, przy 5% redukcji emisji CO2. Podstawę projektu stanowić będzie koordynacja działań między dostawcami usług logistycznych, operatorami terminali przeładunkowych i władzami w poszczególnych regionach obszaru Europy Centralnej.

Projekt obejmować będzie swoim zasięgiem obszar Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Włoch. Polskę reprezentują w projekcie Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) oraz Szkoła Główna Handlowa (SGH). Inicjatywa ta ma na celu stworzenie nowej jakości wymiany informacji między firmami z sektora państwowego i prywatnego. Współpraca z European Chemical Network i European Chemical Industry Council (CEFIC) zapewni dyskusję na poziomie ogólnoeuropejskim.

W ramach projektu stworzone zostaną inteligentne rozwiązania i narzędzia do wymiany informacji, służące wsparciu strategicznemu i operacyjnemu planowaniu, nastawionemu na rozwój transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym. Dedykowana platforma testowana w ramach 6 faz pilotażowych projektu, przez liderów branży chemicznej z poszczególnych krajów członkowskich zapewni realne wsparcie i umożliwi koordynację działań na styku branży przemysłu chemicznego i TSL.

Zwieńczeniem projektu będzie seria 6 szkoleń/seminariów, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z efektami prac zespołu wdrażającego.

W dniach 29-30 czerwca 2016r. w Magdeburgu odbyło się pierwsze spotkanie projektowe „kick-off meeting”, w którym udział wziął przedstawiciel PIPC – Maciej Susik (dedykowany do Projektu pracownik PIPC). Następne spotkanie projektowe planowane jest na listopad br. i odbędzie się w Warszawie, organizatorem spotkania będzie SGH.

Z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Projekt koordynuje Katarzyna Skrzypczyńska.
(http://www.pipc.org.pl/projekty/zewnetrzne/chemmultimodal, 25.05.2017)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.