ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemia

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemia

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność 03 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, posiadającą walory zastosowania w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2013/2014.

Jury Konkursu wysoko oceniło poziom merytoryczny prac zgłoszonych do Konkursu i podjęło następujące decyzje:

I miejsce         przyznano Panu Mateuszowi Szulowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej za pracę pt. Research of optimal SRF gasification conditions (Badania optymalnych warunków zgazowania SRF) napisaną pod kierunkiem  dr. hab. inż. Krzysztofa Piotrowskiego

 

II miejsce        przyznano Pani Annie Kalickiej z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.:  Formation of patchy colloidal capsules and their pharmaceutical applications (Wytwarzanie łaciatych otoczek koloidalnych i ich zastosowania w farmacji) napisaną pod kierunkiem dr. Zbigniewa Jerzego Rozynka i dr. hab. Jarosława Żygierewicza

III miejsce      przyznano ex equo Pani Aleksandrze Matusiak Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej za pracę pt. Zastosowanie metody TOF-SIMS do analizy wybranych substancji odurzających napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej, prof. PŁ oraz pracy  Pani Agnieszki Wojtkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za pracę pt. Związki kompleksowe jonów metali zawierające aktywny składnik preparatów termogennych: L-argininę. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna napisaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Wojciechowskiej.

Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień odbędzie się podczas dorocznej konferencji SITPChem Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery w Ustroniu – Jaszowcu, w listopadzie 2015.

Prace do następnej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową
z obszaru chemii, mogą być składane w edycjach regionalnych w Oddziałach SITPChem: w Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, w Łodzi, w Toruniu, Warszawie, we Wrocławiu, w Puławach i w Krakowie do końca grudnia 2015 r.

(adresy Oddziałów i regulamin Konkursu na www.sitpchem.org.pl/Konkursy).  

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.